Uncategorized

Izidumbu phansi ngengowane

24 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
Izidumbu phansi ngengowane ingowane

uMthunywa

Ethel Ncube

ZIHLALELE evalweni imuli zesigabeni seTsholotsho ngaphansi kwezinduna uMagama loTategulu ngenxa yodaba lwengowane okucatshangelwa ukuba isibulele amadoda amabili akade ehlala kulindawo.

Lokhu kuza kulandela isehlakalo sokulwa kwamadoda la, okwabangela ukuthi omunye athathelwe ingowane yakhe ngemva kokusongelwa ukuthi ngeke aphinde ayibone.

Kubikwa omunye wamadoda la, okucatshangelwa ukuba nguMnumzana Nkomo waxabana lomunye, okungasatholakalanga ibizo lakhe, wamthathela ingowane yakhe efunga ukuba uzakhawula njalo kasoke wayithola ingowane le.

UMnu Nkomo wakhele ngaphansi kwenduna uMagama. Umuyi ubehlala kunduna uMagama.
Ngemva kwesikhatshana bexabene, kubikwa umnikazi wengowane wenza ingozi emgwaqweni etshayela kwafa abantu ababili. Ngemva kwesikhatshana laye umtshayeli, ongumnini ngowane wakhala ngekhanda qede wedlula emhlabeni.

Izakhamizi zakulindawo zibika ukuba zilensolo ngalokhu okwenzakalayo njalo zinakanela ukuthi konke lokhu kwadalwa yingowane le eyathathwa nguMnu Nkomo.

Induna uTategulu

UMthunywa uxhumane lesinye isakhamuzi esiveze ukuba lindaba lokhe ilinde ukuba ithonisiswe ukuze kuvele iqiniso.
“Kucatshangelwa ukuba ubaba lo wathatha ingowane wayayisebenza ngoba kuthiwa kulabanye abamuzwa ethi uzayisebenza,” kutsho omunye wabafakazi abaqotho abachathekele uMthunywa udaba.

“Izehlakalo lezi zenzakala ngemva kokuba esethathele umnikazi ingowane. Yikho okwenza sisolele ukuba umnikazi wengowane laye wabulawa yiyo ngoba watshaywa likhanda wedlula emhlabeni. Uyise wakhuluma ngayo lasesililweni sakhe,” kubika umfakazi lo.
Uthe okunye okwenza umphakathi usole yikuthi umathatha ingowane usegijime wayamangala enduneni.

“Ubaba lo owathatha ingowane usegijime wayamangala ethi yena bathi wasebenza ingowane. Siyazibuza ukuthi yini ayifihlayo. Kungani wathatha ingowane yomunye kwaqala ukufa abantu?

“Kukhona akuvalayo esazi ukuthi waphambanisa ngakwenzayo ngokuthatha ingowane. Ulecala ngokuthathela umuntu impahla yakhe. Silindele ukuba indaba le ihlalelwe enduneni kuvele ukuba ngubani olecala,” kubika umfakazi lo. Intatheli ixhumane lenduna uTategulu eveze ukuba indaba enjalo uyizwile. “Indaba le ngiyizwile kodwa angikabi lemininingwane egcweleyo ngayo. Mhla izafika kimi, ngizalazisa ngokugcweleyo,” kutsho induna uTategulu.

Share This:

Sponsored Links