Uncategorized

Izidakamizwa zingasiqeda isizwe: Mr Zero

09 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Izidakamizwa zingasiqeda isizwe: Mr Zero uMnumzana Clemence “Mr Zero”

uMthunywa

Nkosilathi Sibanda

ABATHENGISA izidakamizwa bahlose ukubhidliza impilo zabantwana besikolo behlose njalo ukubulala ikusasa labo ngoba befuna ukuthi isizwe sitshabalale.

Lokhu kuvezwe nguMnumzana Clemence “Mr Zero” Kunzekweguta ngesikhathi esethula umbono wakhe ngokumemetheka kokusetshenziswa kwezidakamizwa ezikolo.

UMnu Kunze, odume kakhulu njengosomabhizimusi olothando lwezemfundo lokukhuliswa kuhle kwabantwana, uthe isiqalo ekulwisaneni kwezidakamizwa yikukhuza abantwana.

Ukhulume kanje esethula ukuba abazali lababalisi abakhuthalele ukutshela abafundi ngobubi bezidakamizwa.
Kunkulumo kaMnu Kunze, uzhizhi lwabafundi labazali abakade bethe gwaqa enkundleni yeWhite City ngeviki edluleyo bathaphe ulwazi oluzaphathisa ekuthini umphakathi akwazi ukulwisana lezidakamizwa.

UMnu Kunze ubekhuluma ngemva komncintiswano wokugijima obudibanise izikolo zakoBulawayo.
“Nxa lingananzeleli bantwabami, lizazibulala liziqede. Abathengisa izidakamizwa besale besenza umathanda. Yikho-ke bantwabami, lingavumi. Lingavumi bantwabami ukusetshenziswa,” kutsho uMnu Kunze, ophinda abengumqondisi wenkampani yezingwalo zesikolo eye-Zero Supplies.

UMnu Kunze ulandule umbono othi kumele kusolwe abazali, wathi ingqobe yokuhlela impilo zisezandleni zabo abantwana.
“Ngihlala ngisizwa abantu besithi ngabe abantwana abaphiwa imali. Ayisikho lokho. Ingqobe yokukhetha impilo eliyifunayo ikini bantwabami.

“Angeke ungalise njengomzali wakho nxa ngifuna ukukunika imali. Ngifuna uphile impilo engcono, uhambe ngemota nxa ngisenelisa.
“Ungavumi ukusetshenziswa, uthathe leyo mali uthenge izidakamizwa. Ungavumi njalo ukuthi wena ungumyanga, ubusufuna ukudanela kuzidakamizwa.”

UMnu Kunze uthethe isikhathi sakhe wafundisa abantwana ngodaba lokuzethemba lokuzithanda njengosapho oluNsundu.
Ukhulume ngokuqakatheka kokuthi abafundi bakwazi ukuthi kulezimpi phakathi kwamazwe, ikakhulu kudaba lokuthi amazwe amakhulu alwisa ukuhuquluza umnotho wamazwe amancinyane.

“Osokusenzakala khathesi bantwabami, ngokubona kwami yikuthi kuleqhinga elikhona elokufuna ukubulala abantwana be-Africa.
“Bayazi ukuthi silomnotho. Kulamazwe afuna esilakho lapha e-Africa.

Lina yini okumele ligcine ilifa leli, ngakho bafuna ukulithathela umnotho lo. Liphakathi kobunzima. Bathumela abanye benu ukuthi balithengisele izidakamizwa ezizalibulala. Akufi bona, kufa lina,” kutsho uMnu Kunze.

Inkuthazo kaMnu Kunze ize ngesikhathi ilizwe liphezulu komkhankaso wokulwisana labathengisi bezidakamizwa asebengene lasezikolo.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezibalisa utshwala, insango le-crystal meth sekuvuse ulaka ebazalini, kubabalisi nanko loHulumende osesukumele phezulu wabika ukuba uzakuqeda ububi lobu.

Ngokunjalo uHulumende wethula iqula labaphathintambo elibizwa ngokuthi yiMinisterial Taskforce, ephiwe umlandu wokuthi ibone ukuba izidakamizwa ziyakhithwa ezitaladeni lasemalokitshini.

Share This:

Sponsored Links