Izandiso ezivela kwamanye amabizo

16 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Izandiso ezivela kwamanye amabizo

uMthunywa

LIQINISO elingavikekiyo ukuthi kufundwa ngezikhathi ezinzima. Nanku phela ababalisi labafundi bathi besathi bayasebenza ubhubhane oluyiCovid-19 beseluqhamukile njalo. Lo ngumkhuhlane okhona njalo uyabulala. Wonke umuntu omdala lomncinyane uyavuma ukuthi ukhona umkhuhlane lo njalo wonke umuntu kumele azivikele njalo abone ukuthi kafaki abanye abantu engozini.

Okuqakathekileyo bafundi yikuthi hlala uhlanzekile ulandele zonke iziqondiso ezivela kwabezempilakahle. Akungabi lokuthandabuza lokuzama ukuvikela lolu bhubhane. Ithuba leleli elincinyane olitholileyo lokufunda lisebenzise ungathembeli kukusasa ongayaziyo ukuthi iyabe ikuphatheleni. Ngikhuluma lokhu ngikhuthaza labo okumele balobe imihloliso yokuphetha izifundo zabo  njengalabo abakuviyo lesine kumfundo engaphezulu.

Umbuzo engilawo kulaba bafundi yikuthi bazilungiselele na kumbe yilabo abathembe ukuthi imihloliso izadluliselwa phambili. Funda uzingiselele ukuqeda iviyo lelo okilo kuhle ukuze ungabi ubuyelela izigaba osuzedlule. Imfundo iyadula kulezi insuku. Nceda abazali kumbe labo abakubhadelelayo ngokuphumelela kanye. Imihloliso isiseduze ngalokho hlalani lilungiselele. Kambe lisakhumbula lokhu na?

Khumbula zonke ingxenye zohlelo ukuthi ziyini lokuthi zakhiwa njani kunye lokuzisebenzisa emitshweni. Akuphelela ukuthi wazi ukuthi liyini ibizo ngohlelo kodwa wehluleke ukuliqamba emitshweni kanye lokulisebenzisa emitshweni eqondileyo. Qamba yonke imihlobo yamabizo lokwakhiwa kanye wenze okufananayo langesabizwana kanye lemihlobo yazo.

Share This:

Sponsored Links