Uncategorized

Izaguru bhe, kwabangela ma-mask

16 May, 2020 - 09:05 0 Views
Izaguru bhe, kwabangela ma-mask Amanina angela ma-mask esilwa

uMthunywa

Ethel Ncube

ZIBUKELE ibhayisikopo yenqindi yamahala izakhamizi zelokitshini lePumula North koBulawayo, ezitolo ngemva kokuba amapholisa ethe omama akade bebuthanisiwe kulandela ukubonakala behamba bengelama-mask batshayane ngezibhakela.

Indaba le, esibangele ukungazwani phakathi kwamapholisa lezakhamizi, yenzakale ngeviki ephelileyo lapho omunye umama owaziwa ngokuthi nguNaNde Ndlovu anqikilane loNkosazana Sibanda ngoba bebonakale bengagqokanga ama-mask.

Ekhuluma lentatheli omunye wezakhamizi zakule indawo uMnumzana Edwin Dube uveze ukuba ukulwisanisa abantu yikubahlukuluza ikakhulu abesintwana.

“Nxa ungela-mask kungcono udinge loba iqhiye ngoba okwenziwa ngamapholisa akukuhle njalo kungadala ukuba umkhuhlane umemetheke abantu besilwa. Omama laba kwathiwa kabatshayane ngezibhakela ezifubeni okuzwayo hatshi okokudlala.

“Kambe lingatshayana omunye athi esuka lapho ayekufa oselecala ngubani? Kungcono uyevalelwa ejele hatshi ukuthi kuthiwe sitshayane abantu bebukele akuqondanga ngitsho lokhu,” kuveza uMnu Dube.

Uqhubekele phambili ekhuthaza uzulu ukuba kalandele imithetho ebekiweyo yokuvikela ukumemetheka kwe-corona.

“Abantu kabalandele imithetho ekhona, amapholisa lawo abophe hatshi ukuhlukumeza uzulu ngohlobo lokulwa. Okokutshayana lokhu sixegwa ngamapholisa akuqondanga kabasibophe siyevalelwa hatshi ukulwa.

UMthunywa ubuye waxhumana loNkosazana Simisiwe Sibanda ochaze ukuba amapholisa ahlukuluza abantu.

“Lokhu okwenziwa ngamapholisa kayisikho ukuthi basiphendule sibe ngoJohn Cena phambi kukazulu labantwana kusehlisa isithunzi. Nxa kutshayanwa esifubeni akumelanga uvike njalo ukuthi ukutshayana sokuphelile ngamapholisa atshoyo. Sicela abomthetho basebenze kuhle babophe hatshi ukuhlukumeza abantu

“Abantu labo abalandele imithetho ebekiweyo badinge ama-mask,” kutsho uNkszn Sibanda.

Imizamo yokuxhumana lababili laba ababanjwa bengelama mask yehlule ngoba ngesikhathi beqeda ukulwa kwathiwa kabahlabe ngejubane bayelapho abahlala khona.

Share This:

Sponsored Links