Uncategorized

Izaguga zeMpandeni zabulawa yindodana yazo

14 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Izaguga zeMpandeni zabulawa yindodana yazo ULisani Nleya

uMthunywa

Mkhululi Ncube
AMAPHOLISA asebophe indodana yezaguga ezabulawa eMpandeni esigabeni seMangwe nyakenye kunyanga kaMpandula.

ULisani Nleya oleminyaka yokuzalwa engu-45 ubotshwe ngeSonto esendlini yomunye umphurofethi koBulawayo kulandela ukunyenyela elizweni evela kweleSouth Africa.

UNleya kubikwa uthe nguye owabulala abazali bakhe uNicholas Kenny Nleya (83) kanye loMargaret (76) ngesikhathi amapholisa embuza imibuzo mayelana lokufa kwabo.

UMargaret lomkakhe uNicholas Kenny Nleya

Kubikwa uNleya kazange azihluphe ngokuzabeka abazali bakhe njalo wacina ukukhuluma labo kanye labemuli mhlaka 1 Mpandula abazali bakhe bengakedluli emhlabeni.

Ngesikhathi kuvela indaba yokubhubha kwalaba ababili kwakucatshangelwa ukuba babulawa yizigelekeqe ezingaziwayo njalo izisebenzi zakulumuzi zabikela amapholisa ukuthi zabaleka ngesikhathi zisizwa uNkosikazi Nleya ekhala encenga ukuba angabulawa.

AbakoNleya babengababalisi abasebethethe umhlalaphansi njalo babehlonitshwa ngabantu abanengi esigabeni.
Izidumbu zabo zatshiswa ngemva kokubulawa basala bengamalahle.

Izolo (ngoLwesibili) umsolwa usiwe ngakibo ukuze abikele amapholisa ngokupheleleyo ukuthi wabulala njani abazali bakhe.

Umsolwa kubikwa ubekhanya engalakho ukuzisola njalo ubekhuluma sengathi akalandaba lalokhu okwenzakalayo kanye lalokhu akwenzayo.

Ubikele amapholisa ukuba abazali bakhe kwakufanele bafe ngoba babemloya. Uthe wenza lelihlazo eyedwa.

Ngemva kokubabulala uthe walumathisa indlu ababekiyo ukuze afihle ubufakazi.

Ubike njalo ukuba wangena elizweni engatshelanga muntu eqonde ukuzabulala abazali bakhe.

Kubikwa njalo uLisani wayengaboni ngaso linye labazali bakhe okokuthi ubengakhulumi labo okweminyaka engu-15.

Wayevakatsha kuleli kodwa afikele ebanganini bakhe koBulawayo, kubikwa wayengalubhadi kibo.

Uthe wanyenya wangena emzini wabazali bakhe ethwele izikhali zakhe phakathi kwesetsheli. Uthe wacela imali kubazali bakhe unina wakhipha i200 randi ethi yiyo alayo yena wala ethi incane kakhulu.

Unina wambikela ukuthi yiyo yodwa imali ayelayo. Ucwaningo lwamapholisa lutshengisa ukuba abazali bakamsolwa baqala bahlahlelwa kumbe ukugwazwa bengakatshiswa.

Umsolwa uchaze ukuba wajikela ama-petrol bomb amathathu endlini.

Uthe wathi ebona ukuba usefeze injongo yakhe weqa ucingo ecatshela abantu ayekhangelele ukuthi bangatheleka emzini lo masinyane.

Wengezelele wathi wabukela okwakusenzakala ekhatshana andubana ayethatha ibhayisikili ayelifihlile walitshova okomango ongange 90km esiya eFigtree lapho afika wathola imota eyamthwala yamusa koBulawayo.

Izakhamizi ezikhulume lentatheli zibike ukuba uLisani ubeyimvu emnyama emdenini nanko phela watshiya isisotsha wabaleka waya eSouth Africa.

Zithe umsolwa ubehlukene lezelamani zakhe “esezaphumelelayo empilweni” njalo wayekhanya engalandaba lamathuba ababewaphiwa ngabazali awokufunda kanye lokusebenza nzima.

Abanye bathe kulezikhathi lapho ayetshela abantu ukuba uzakhawulisa abazali bakhe ngoba bayamloya.

Isikhulu samapholisa ezweni lonke uAssistant Inspector Paul Nyathi uthe umsolwa obehlala eSouth Africa wangena elizweni wasebotshwa ngemva kokuba amapholisa encwetshwe indlebe ngokubakhona kwakhe.

“Umsolwa ungene elizweni evela eSouth Africa kungakho ngemva kokuba amapholisa ezwe udletshana lokuthi ukwenye indlu yomphurofethi koBulawayo sihle samlinda sambopha. Uhle wavuma ukuba nguye owabulala abazali bakhe,” utsho njalo.

U-Asst Comm Nyathi uthe ucwaningo ngalelicala luyaqhubeka njalo umsolwa ukhangelelwe ukuvela emthethwandaba maduze.

Share This:

Sponsored Links