Iyingozi i-foot and mouth

05 Dec, 2018 - 23:12 0 Views
Iyingozi i-foot and mouth

uMthunywa

Musa Janga
Abalimi bacetshiswa ukuba baqaphele umkhuhlane we-foot and mouth ngoba uyingozi enkomeni.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uDokotela weVeterinary Services koBulawayo uKhulekani Sibanda ubike ukuthi lumkhuhlane uvame ngesikhathi sokutshisa njalo ubangelwa yizibungwana ikakhulu eziyabe zisegangeni.

“Lumkhuhlane ubonakala ngezilonda emlonyeni kanye lasenyaweni. Inkomo ingavele ibanjwe ngumkhuhlakane lo ihle iqale ukuqhuqha emalangeni angaba ngamabili kusiya kwayisithupha ibe isisiba lezilonda emlonyeni lasenyaweni ezibangela ukuthi yehluleke ukudla kanye lokuhamba,” kuchaza uDkt Sibanda.

Ubuye wathi umkhuhlane lo uluhlupho kubalimi njalo uyabulala ibhizimusi.

“Inkomo ezihlatshwe yi-foot and mouth kazehlisi kuhle uchago njalo azithengiseki, ngalokho-ke umlimi uyabe eselahlekelwe yimali kubhizimusi yakhe,” kutsho uDkt Sibanda.

Uqhubeke phambili esithi umkhuhlane lo uyathelelwana ngakho umlimi kumele ehlukanise esezilomkhuhlane lo lezingelawo.

“Okubi ngalumkhuhlane yikuthi uyathelelwana. Umlimi sengavikela ezinye inkomo ezingabanjwanga ngulumkhuhlane ngokuzehlukanisa kulezi ezilawo njalo kumele ziqaphelisiswe nxa zisegangeni, zinanzelelwe zinganathi emanzini angcolileyo njalo zingahlali lapho okulengcekeza khona.

UDkt Sibanda uthe umkhuhlane lo awelapheki kodwa uyavikeleka ngokuzihlaba ama-vaccine ngemithi efana le-penicillin kanye le-sulphur.

Share This:

Sponsored Links