Uncategorized

Ixhegu (61) likhandwa libhinya inkomo

18 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Ixhegu (61) likhandwa libhinya inkomo

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
ZISAMANGELE izakhamizi zesigabeni seKawindi eSianamagonde, eBinga kulandela ukuzwa ngenye indoda okubikwa ivuke empondozankomo ithi iyavulela inkomo esibayeni yayakhandwa ngumkayo ibhinya inkomokazi.
Indoda le, uJoseph Chuma obeleminyaka engu-61 wesigabeni seLusulu ebona ukuthi usebonakele usuke wayazibophela.

Isiga lesi okulokhu kunathiswana ngaso itiye kubikwa senzakale ngoLwesibili kuyonale iviki.

Omunye umakhelwane oxoxisane loMthunywa uNkosazana Molly Mudimba uveze ukuthi uChuma, waficwa ngunkosikazi wakhe ebophe inkomokazi ngomchilo esibayeni ngapha eyibhinya.

“Kukhanya uChuma wasuka ekuseni esithi uyavulela inkomo unkosikazi wakhe wasemlandela wamangala emfica ebophe inkomokazi ngomchilo ngapha eyibhinya.

“Unkosikazi wakhe uMaSibanda kazange ambuze lutho kodwa uChuma wahle waqala ukumhwabhela ngemva kwalokho wasesithi usesiyazibophela. Loba unkosikazi wakhe wazama ukukhuluma laye kodwa kazange amnike indlebe wahle wagada isihlahla wazihilela,” kulandisa uNkszn Mudimba.

Uqhubekele phambili esithi njengomakhelwane lokhu bezibuza imbuzo ngoba kabakuqondi ukuthi kungani umuntu omdala othetheyo ebesenza isenzo esilihlazo.

“Njengomakhelwane bakaChuma asikuzwisisi ukuba kungani ekhethe ukuzibulala yena ebebonwe ngunkosiakzi wakhe hatshi ngumuntu waphandle. Mhlawumbe bekungamelanga abonakale esenza ihlazo leli, yikho nje ehle wathi embona waqala ukumthethisa kodwa unkosikazi wakhe kazange amphendule uzithulele nje wabuyela ekhaya.

Yikho lapho amlandele khona wafika ke esemtshela ukuthi usezibophela lanxa umkakhe ezamile ukukhulumisana laye kodwa kazange amlalele uhle wakhetha ukuzibophela,” kuchasisa uNkszn Mudimba.

“Udaba lolu ludinga ukuthi abadala besigaba baluphathe kuhle sibili ngoba kukhanya kulendaba enzima lapha.”

Isikhulumi samapholisa esabelweni seMatabeleland North uInspector Glory Banda ebuzwa ngodaba lolu uvumile wathi solufikile ewofisini yabo njalo basaluphenyisisa.

“Udaba lwendoda ekhandwe ngunkosikazi wayo ibhinya inkomokazi yayo solufikile ewofisini yethu ngakho sisaluphenyisisa,” kuphetha uInsp Banda.

Share This:

Sponsored Links