Uncategorized

Isizwe ngamapholisa inyanga umdeni ufuna ‘ukuyidla’

20 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Isizwe ngamapholisa inyanga  umdeni ufuna ‘ukuyidla’ Amakhambi.jpg

uMthunywa

USINDISWE ngamapholisa owesifazane oyisangoma umphakathi usufuna ukumudla luhlaza ngoba esolwa ngokukhohlisa umdeni wakoNgwekazi, eFolweni, eThekwini ethi uzophendukisa ilunga lawo elamuka lomfula ngoZibandlela. 

Kubikwa ukuthi uNkosazana Zandile Ntuli (75), watshela umdeni kaNkosazana Busisiwe Ngwekazi (42) — laye owayeyisangoma — ukuthi akamukanga lomfula, kodwa wathathwa lidlozi ngoba eyolanda amandla okusebenza emanzini.

Kuthiwa wayalela umdeni ukulungisa inkomo emhlophe okuzokwamukelwa ngayo uNkzn Ngwekazi uma esebuya ngakibo ngoLwesine olwedluleyo.  

Umdeni wakoNgwekazi utshele leliphephandaba ukuthi ucwile ezikweletini ngemva kokuthengiswa izinto ezinengi nguNkzn Ntuli.  NgoLwesine, intatheli ibikelwe ngokusuka kwesidumo lapho amalunga omphakathi abedinwe egane unwabu yisenzo sikaNkzn Ntuli, okuvela ukuthi uyalele lumdeni ukuba wenze amalungiselelo okubuyiswa kukaNkzn Ngwekazi. 

Ekhuluma lentatheli, uNkzn Nonkululeko Ngwekazi olilunga lomdeni, uthe bese kuphele izinyanga ezimbili uNkzn Ntuli egqigqa egcekeni lalumuzi esiyawutshela  ukuthi uyamuzwa uNkzn Ngwekazi, usezobuya. 

“Lumama simazi ngokuhlangana laye esontweni, sikhonza ebandleni laseChibini. Uqale ukufika lapha ekhaya ehamba lomunye umama esimaziyo. Kuthe ngokuhamba kwezinsuku, wabuya eseyedwa, wasitshela ukuthi kulezinto zesintu okufanele zenziwe. Uthe kufanele sithenge inkomo emhlophe, amakhandlela, utshwala lezinye izinto okukhona kizo lesigubhu azotshayelwa sona uma esebuyile (uNkzn Ngwekazi). 

“Amalunga omphakathi abephume ngobunengi bawo ngoba efuna ukuzozibonela umuntu ebuya ukuyothwasa emanzini. Ngokubona kutshaya ihola lesine ntambama, umphakathi uqale ukudinwa. Kangazi ukuthi amapholisa afike nini, ngibone esegcwele igceke maqede amthatha uNkzn Ntuli ahamba laye. Umdeni unqume ukuba (uNkzn Ntuli) abuyise izindleko ezidalekileyo, ageze lomuzi ngehlazo alenzileyo. Ingaphezu kuka-R25 000 imali esiyichithile sidlala lesi sangoma,” kutsho uNkzn uNgwekazi. 

Isazi samasiko lemilando, uDkt Velaphi “VVO” Mkhize, sithe kubuhlungu okwehlele umdeni wakoNgwekazi, kodwa kunika isifundo ebantwini abasengcupheni yokugilwa ngabelaphi bendabuko abathanda imali.

“Ngiyafisa lokucacisa ukuthi umuntu akwenzeki aphume ekhaya ethi uyothwasa emanzini, kodwa uyaye aphume phakathi kwamabili eholwa ngabakubo abangasekho. Lowo muntu uyabuya ngephupho kwabathile bomdeni wakhe, abachazele ukuthi ukuphi, futhi yini asuke ezoyidinga uma eseqedile ukuthwasa,” kuphetha uDkt Mkhize. — Ilanga

 

 

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds