Uncategorized

Isipoko sisithwalele ubhulo

26 Mar, 2020 - 00:03 0 Views
Isipoko sisithwalele ubhulo

uMthunywa

KUNGAVELE kutshaye ihola letshumi lambili phakathi kwamabili, kasisabuquthi ngitsho, sokumele silalele izisinde zenyawo, imbiza, izipunu kanye lamankomitsho kuphoswa indawana yonke emkulwini.

Bangavele bazwe lokhu sebesazi ukuba umnewabo owabhubhayo usefikile endlini.

Imuli yakoGumede ehlala KwaZulu Natal esiqintini seMancinza ithi umnewabo uLucky Gumede (38) owabhubha ngoMpalakazi nyakenye lokhu engakangcwatshwa.

ULucky wabhubha engumuntu osebenzisa isidakamizwa se-whoonga ePhoenix njalo isidumbu sakhe satholakala eceleni komgwaqo.

Udadewabo kamuyi uNana Mlotshwa uthe wathi esamukele umbiko lo, wahamba emotsha esiyathatha isidumbu kodwa balaywa ukuba baze lepholisa ukuze banikwe isidumbu.

Uthe bahamba kupholisa elalichwayisisa ngendaba le lababikela ukuba kumele kuqalwe kuhlolwe izici zofuzo (DNA) kusidumbu andubana basinikwe. “Isidumbu sahlolwa kodwa lalamuhla lokhu impumela lokhu ingakaphumi. ULucky ufikile futhi ngeSonto watshiya indlu isesabeka,” kutsho uMlotshwa.

“Ngosuku aqala ngalo ukubuya umama wambona kodwa khathesi kasamboni.”

Uthe sebesebenzise izigidi zamaRandi besiya kubosiyazi abathi uLucky uthukuthele njalo akukho abangakwenza okungenza ekele ukubuya ngakibo.

“Senza konke okusemandleni ethu ukuthi isidumbu sikhitshwe njalo sekusenza unina agule kakhulu. Isangoma laso saveza ukuthi nguye.”

Uthe iminyango kayivuleki nxa esiza ngoba ufika eyisipoko.

UMgcinisihlalo weKZN Traditional Healers Association uThandonjani Hlongwane uthe imuli le kumele idinge abathandazayo abaqinileyo abangaxotsha umoya lo.

Isikhulumi samapholisa siveze ukuthi ngenxa yokuba isidumbu lesi sesonakele imuli kayisenelisi ukuqamba ukuthi yisiphi isidumbu sayo. — Ubulembu

Share This:

Sponsored Links