Uncategorized

Isingunanane indoda eyaqunjiswa yilunyoka

10 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Isingunanane indoda  eyaqunjiswa yilunyoka

uMthunywa

Ethel Ncube

KULENDODA yeMbembesi eLupane esilomnyaka ithwele nzima ngesisu esiqumbileyo okuvele ukuthi lokhu kubangelwa yilunyoka. 

Udaba lolunyoka luvele ngeviki ephelileyo lapho UMnumzana Bulisani Dube equmbe isisu wabonakala esiyadinga uncedo kwababona ngomoya bafika bamchazela ukuba uqunjiswa yilunyoka.Ekhuluma lentatheli omunye wezakhamizi zakule indawo uMnumzana Edward Sibanda uveze ukuba bamangala besizwa ngodaba lolu.

“Thina sasihlala simbona eqhuba umkhaba sisithi kumbe ngomunye umkhuhlane kanti kukhona akwenzileyo.

“Samangala sokuphuma ukuba walala lomfazi womnikazi othiyiweyo wahle wanamathelwa yilunyoka engakwazi njalo into le isilomnyaka enjalo isisu sikhukhumala sibuye sibohle, ubesebhode ebantwini waze wazwela,” kubika uMnu Sibanda.

Uqhubekele phambili eveza ukuba lundoda wazikhulumela ebantwini ukuba ukuqunjelwa lokhu kumenza engasalali.

“Wazikhulumela yedwa ukuba lomama kwezamacansi kasamazi ngoba nxa esiya kwezocansi isisu sihle sibe sikhulu. 

“Lapha wabuya ezihambela nje bafika bamchazela ukuba wafohla emzini wendoda eyathiya umkayo,” kuchaza uMnu Sibanda.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Bulisani Dube uveze ukukhathazeka kakhulu.

“Mina isisu lesi sengilomnyaka singihlupha, angilali. Kulomunye umama engake ngazwanana laye ngingazi ukuthi ulolunyoka.

“Sengibhode ngaze ngazwela lonkosikazi sowaze watshiya ngoba ngingasenelisi ukuba ngubaba, khathesi sengiqalile ukuthola usizo, kuyehla mbijana, ngilethemba kuzaphela,” kubika uMnu Dube. Iphephandaba likazulu lixhumane lomphurofethi uNkosazana Dlamini onguye osebenzela kule indawo.

“Kunengi esesihlangane lakho lapha sisenza umsebenzi wethu. Sesikhiphe izinto ezitshiyeneyo, abanye baletha impondo abanye njalo balolunyoka. Sisalungisa,  asikaqedi,” kuphetha uNkszn Dlamini.

Share This:

Sponsored Links