Uncategorized

Isilele ingcitshi yezemnfundo uJoanna Girlie Sibanda

19 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Isilele ingcitshi yezemnfundo uJoanna Girlie Sibanda uNkosikazi Joanna Girlie Moyo-Sibanda

uMthunywa

Vusumuzi Dube

“Kwangathi kungathokozisa wena, Mhlonitshwa, Mongameli welizwe leZimbabwe, Nhloko yombuso kanye loHulumende, Ndunankulu yebutho yelizwe leZimbabwe kanye loMkhulu weZimbabwe order of merit, Dokotela Emmerson Dambudzo Mnangagwa, ukuhlonipha ingcitshi kwezeMfundo yakuleli ngesicoco, uNkosikazi Joanna Girlie Moyo-Sibanda ngokwenza umehluko omkhulu kumfundo yakuleli yabasakhulayo.”

La ngamazwi kaMinister of Higher and Tertiary Education, Science and Technology Development, uSikhwicamfundo uAmon Murwira ngesikhathi ebala isicaphuno ngembali kaNkkz Sibanda ongomunye olodumo oluphezulu kuleli ngomnyaka ophelileyo kumbuthano wokuthakazelela amaqhawe elizwe.
Kwabanengi ibizo likaJoanna Girlie Moyo-Sibanda belisithi lingaze liqanjwe kungabindabazalutho, kodwa kwezemfundo ligama lomuntu indima ayidlalayo ezahlala isemabhukwini embali yezemfundo elizweni leZimbabwe. Lo ngowesifazana owenza kwasungulwa iEarly Childhood Development (ECD) kwelakithi njalo waphinda wancedisa ukuthi isabalaliswe ngomnyaka ka1961.

Ngaleso sikhathi yayibizwa ngokuthi yiNew Approach Method. Kudala abantwana babengezi lutho ekufundeni kwabo, ababalisi yibo ababekhuluma abantwana bethule. Abantwana babehlala ngemizila kukanti amatafula akhona ayemakhulu engabalingananga. Emidulini lapha kwakungelamaphepha (charts) okubancedisa ekufundeni. Abafundi babefundiswa ukuthi bahlabele (cram) amaqiniso kodwa benganikwa ithuba lokuthi bahlolisise bazitholele bodwa lawo maqiniso.
Ungowesifazana wakuqala ongumbalisi owethula iNew Approach, okuyindlela eyaguqula ezemfundo zakuleli ngomnyaka ka1962. Wabuye waba ngowesifazana wakuqala ukukhokhela inkampani yamabhuku yeLongman Zimbabwe.

UMongameli welizwe uMnangagwa

UNkkz Sibanda ngumlobi wengwalo zabantwana ezaziwa ngokuthi i-Inyathelo ezazisetshenziswa kwezemfundo yaphansi, waba ngowesifazana wakuqala njalo ukuba lecence lokutshayela. Ungowesifazana owathinta abanengi ngemisebenzi yakhe, okubalisela lentatheli le.
NgoLwesine oludlulileyo, umhlonitshwa kwezemfundo lo udlule emhlabeni esibhedlela se-United Bulawayo.
UNkkz Sibanda ubengomunye obeloba kuphephandaba likazulu kuminyaka edluleyo ngaphansi kwesihloko esithi “Pheka loMaMoyo” lapho abefundisa abantu ukupheka ukudla kwesiNtu kunye lokwakulezinsuku.

UNkkz Sibanda wazalwa ngomnyaka ka1933 endaweni okubizwa kuthiwa kuseNtabende esabelweni seMatabeleland South, wafunda eNgwenya Mission esibizwa ngokuthi John Tallach lase Hope Fountain esibizwa ngokuthi Tennyson Hlabangana.
Waqeda ukufundela ububalisi ngomnyaka ka-1952. Ngemva kokufundela ukufundisa abantwana abancane eBristol University, waqhatshwa yinkampani yokuthengisa amabhuku eyeLongman Zimbabwe.
Ngesikhathi eseLongman yikho lapho abhala ibhuku lababalisi elithi “Beginning to learn.”

Wathatha umhlala phansi ngomnyaka ka-1997 andubana abe lilunga eliphathekayo ezinkonzweni zebandla le-United Congregation Church of Southern Africa ephethe isikhundla sikamgcinisihlalo kuZimbabwe Synod.
UNkkz Sibanda ubekwe emathuneni amalunga ebandla le UCCSA eHope Fountain ngoMgqibelo eTennyson Hlabangane.
Ukuzimisela lothando lwakhe kwezenkonzo kumenze wabekwa eUCCSA Heroes acre ngoMqgibelo eHope Fountain Mission lapho amanye amalunga ebandla leli afana loTennydon Hlabangane agcwatshelwa khona.
Sithi lala ngokuthula JG.

Share This:

Sponsored Links