Isichasiso siyaqhutshwa

29 Dec, 2022 - 00:12 0 Views
Isichasiso siyaqhutshwa uhlelo

uMthunywa

Kuviki ephelileyo siphethe isifundo sethu sitshengisa ukuthi akukho ukuvumelana phakathi kwebizo eliyinhloko kanye lesiqu esifanele ukuchazwa uma singekho isivumelwano. Nanzi izibonelo zemitsho leya uma isilezivumelwano zesichasiso: Umfana omfitshane ulimele (isiphawulo). Ingane yami iyagula. (ubumnini). Isigqoko esibomvu sidabukile. (isibaluli).

Izakhi “om”, “esi”, lo “ya” yizivumelwano ngoba yizo ezenza ukuvumelwano kule imitsho engaphezulu. Umahluko phakathi kwalezi zichasiso wenziwa yizo izivumelwano, njengoba sizibona kule imitsho eyizibonelo esiyiphileyo. Ake sihlole uhlobo lwesichasiso ngasinye ngasinye:

Isiphawulo: Njengoba sesitshilo ngaphambili isiphawulo ligama elisebenza lichaze uSobizo. Libonakala ngezivumelwano. Ake sihlole ezinye zezivumelwano lezi kanye lendlela ezakheke ngayo. Nanzi izibonelo ezithile: Kubizo umuntu elikusigaba 1 siqala ngesakhi sesichasiso u a- silandele ngesiqalo sebizo umu- sithole isivumelwano sesiphawulo – omu. (a + umu- > omu-).

Kubizo ugogo elikusigaba 1a siqala ngesakhi sesichasiso u-a silandle ngesiqalo sebizo u- sithole ugogo. (a +u > o). Kubizo imizi elikusigaba 4 siqala ngesakhi sesichasiso a- silandele ngesiqalo sebizo imi- sithole isivumelwani sesichasiso emi- (a + imi > emi-).
Sizake sime kancane lapha ukuze siqale lapha kuviki elandelayo siphe ezinye izibonelo besesichaza ukuthi zakheka njani izivumelwano lezi . Yiba leqiniso ukuthi awusikhuthi leso sifundo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds