Isichasiso siyaqhutshwa

30 May, 2024 - 00:05 0 Views
Isichasiso siyaqhutshwa

uMthunywa

Imihlobo yesibaluli

UDoke wehlukanisa iziqu zesibaluli kane.

Iziqu zomdabu – Izibonelo –banzi; -duma; -qatha njalonjalo.

Iziqu ezisuselwa emabizweni : lukhuni –ukhuni; bomvu –ibomvu; lula-ilula

Ezokukhomba –ngako; ngakaya njalonjalo. Eziyingxubevange- -thile; -thize; -njani njalonjalo.

Ubumnini: Ngaphansi kobumnini sizakhangela ingxenye ezilandelayo: izivumelwano zobumnini, iziqu zobumnini kanye lobumnini besigaba 1a. Leli gama lisebenza lichaze ibizo loba isabizwana. Lalo lidinga kubekhona ukuvumelana phakathi kwesiqu sobumnini lebizo elisichazayo.

Ake sikhangele ukwakhiwa kwalezi zivumelwano ezilandelayo ngaphansi kwalezi zihloko: Izivumelwano zobumnini: Isigaba, isivumelwano senhloko, isakhi sesichasiso lesivumelwano sobumnini. Kusigaba 1, isivumelwano senhloko u- sihlangana lesakhi sesichasiso -a sithole isivumelwano sobumnini wa-. Kusigaba 1a, isivumelwano senhloko u- sihlangana lesakhi sesichasiso –a sithole isivumelwano sobumnini wa-

Kusigaba 2, isivumelwano senhloko ba- sihlangana lesakhi sesichasiso –a sithole isivumelwano sobumnini ba-. Kusigaba 2a kwenzakala khonalokhu okunjengalokhu esesikuqambile ba- +a > ba-. Kusigaba 3, isivumelwano senhloko u- sihlangana lesakhi sesichasiso -a sithole isivumelwano sobumnini wa-. Kusigaba 4, isivumelwano senhloko i- sihlangana lesakhi sesichasiso –a sithole isivumelwano sobumnini ya-.

Qedisa izigaba ezilandelayo. Mthetho bani ongawakha maqondana lokwakhiwa kwezivumelwano zobumnini? Khumbula okwenzakalayo uma kulandelana onkamisa.

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds