Isichasiso siyaqhutshwa

23 May, 2024 - 00:05 0 Views
Isichasiso siyaqhutshwa uhlelo

uMthunywa

Izivumelwano zesiphawulo lezesibaluli

Sikutshilo ngeviki ephelileyo ukuthi indlela yokwakha izivumelwano zesibaluli, iyafana laleyo eyokwakha izivumelwano zesiphawulo. Kuzivumelwano zesiphawulo ezilomankankane bayasuswa labo mankankane bese kusala ezesivumelwano sesibaluli kanje:

Kusigaba 2a isakhi sesichasiso u-a sihlangana lesiqalo sebizo abo- sithole isivumelwano sesiphawulo > abo, isivumelwano sesibaluli laso ngu-abo-/o. Kusigaba 3 isakhi sesichasiso –a sihlangana lesiqalo sebizo umu- sithole isivumelwano sesiphawulo omu- kanti isivumelwano sesibaluli ngu –o-. Kusigaba 4 isakhi sesichasiso u-a uhlangana lesiqalo sebizo imi- sithole isivumelwano sesiphawulo emi-. Isivumelwano sesibaluli ngu-e.

Kusigaba 5 isakhi sesichasiso u-a uhlangana lesiqalo sebizo ili- sithole isivumelwano sesiphawulo, kanti lesivumelwano sesibaluli ngu –eli-. Kusigaba 6 isakhi sesichasiso a- sihlangana lesiqalo sebizo ama- sithole isivumelwano sesiphawulo ama-, isivumelwano sesibaluli sona ngu –a. Kusigaba 7 isakhi sesichasiso u-a uhlangana lesiqalo sebizo isi- sithole isivumelwano sesiphawulo esi- kanti lesivumelwano sesibaluli ngu –esi-.

Kusigaba 9 isakhi sesichasiso –a sihlangana lesiqalo sebizo – i (N) sithole isivumelwano sesiphawulo e(N) kanti isivumelwano sesibaluli ngu-e. Enye indlela yokwehlukanisa ukuthi igama liyisibaluli loba yisiphawulo yini, yikusebenzisa lelo gama lesigaba sokuqala lesesibili. Izibonelo: Umuntu omuhle – abantu abahle. Umfundi omnyama –abafundi abamnyama.

Uma ukhipha iziqu kule imitsho ezingu – hle lo –mnyama uzaqaphela ukuthi izivumelwano eziseleyo yilezi om- > aba-; o- > aba-. Ngokuhlolisisa izivumelwano kuyabonakala ukuthi –u-hle > yisiphawulo kanti u-mnyama yisibaluli.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds