Isibanjalo siyaqhutshwa

03 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Isibanjalo siyaqhutshwa

uMthunywa

Ukwakhiwa kwezibanjalo ezichasisweni

Izibanjalo ezisuselwa eziphawulweni

Isiphawulo laso singawenza umsebenzi wokulandisa nxa sesiguqulwe saba yisibanjalo.

Ake sihlolisise izibonelo ezilandelayo: Kusiphawulo omubi kusigaba 1 isibanjalo sibangu: mubi. Kusigaba 2 ababi isibanjalo ngu-babi. Kusigaba 3 isibanjalo siyafana lesika sigaba 1. Kusigaba 4 isiphawulo ngu-emibi. Isibanjalo ngu mibi. Kusiphawulo elibi esikusigaba 5 isibanjalo ngu-libi. Kusiphawulo amabi kusigaba 6 isibanjalo ngu-mabi.

Isiphawulo kusigaba 7 ngu–esibi, isibanjalo ngu-sibi.

Isiphawulo kusigaba 8 ngu–ezimbi, isibanjalo ngu-zimbi. Isiphawulo kusigaba 9 ngu-embi isibanjalo ngu-imbi.

Kusiphawulo esikusigaba 10 ezimbi, isibanjalo ngu- zimbi. Izibonelo eziphiwe lapha zitshengisa ukuthi unkamisa wokuqala wesivumelwano sesiphawulo uyasuswa.

Isibonelo: Esigabeni 9 sisusa u – e, bese kuthi esikhundleni sakhe sifake u – i.

Ukulandula: Isibanjalo esivumayo kusigaba 1 ngu-mubi. Isibanjalo sokulandula ngu akamubi. Kusigaba 2 isibanjalo esivumayo ngu-babi, isibanjalo esilandulayo ngu-abababi. Isibanjalo esivumayo kusigaba 3 ngu-mubi. Kusigaba sinye isibanjalo esilandulayo ngu-awumubi. Isibanjalo esivumayo kusigaba 4 ngu-mibi. Isibanjalo esilandulayo ngu-ayimbi. Nanzelela ukuthi singaqalisa ngo-ka ekulanduleni njengokuthi babi sithi – kabababi; kawumubi; kasisibi.

Qaphela iCovid-19.

Share This:

Sponsored Links