Uncategorized

Isela liphose langcwatshwa liphila

06 Aug, 2020 - 14:08 0 Views
Isela liphose langcwatshwa liphila

uMthunywa

KUYAZIWA ukuthi amabhokisi ezidumbu ayatshontshwa njalo aphinde athengiswe. Kodwa-ke leli isela lamabhokisi libanjwe xhaka litshontsha.

Aluba njalo amapholisa kawafikanga masinya belizangcwatshwa liphila.

Sizibuze ukuthi kungani umuntu esenza ubuwula obungaka obokutshontsha emini libalele emangcwabeni.

Izakhamizi ebezithukuthele ezihlala eduzane lemangcwabeni eAvalon Cementry eSoweto zize zakhuzwa ngamapholisa aluba lokhu kungenzakalanga indoda le ibingazibona isiphakathi kwegodi elitshonayo.

Izakhamizi lezi zibikele intatheli ukuthi bezifuna ukuhambisa umlayezo ukuze amanye amasela engalingi akuzame futhi.

UMatilda Ngobeni uthi ubone izakhamizi ezithukutheleyo zizama ukungcwaba indoda iphila.

“Aluba akufikanga amapholisa ngesikhathi akekho ngitsho loyedwa obengamsiza. Abantu bebezondile bebefuna afunde isifundo.”

Uthe ukuziphatha kwakhe lakho akuzange kumsize.

“Ubengakhanyi ezisola. Ekuqaleni uphikile ukuthi ubezama ukutshontsha ibhokisi, waphinda wajika wathi ubezama ukuziphilisa.”

USizwe Sikhakhane uthi kazange amangale ngitsho esizwa ngesela leli.

“Sikwazi mhlophe ukuthi amabhokisi ayatshontshwa emangcwabeni athengiswe. Ezinye imuli ziyasitshela ukuthi ziyathenga amabhokisi ngeR2 000 kumbe nge R3 000 ngoba eke asebenza,” kutsho uSizwe.

U-Elizabeth Langa uthe uthukuthele esizwa ukuthi kulomuntu obetshontsha ibhokisis emangcwabeni lapho abeka khona unina kuminyaka engu-11 edluleyo.

“Ngifisa ukuthi ngabe bamngcwabile bamekela ubusuku bonke,” kutsho uLanga.

Isikhulumi seCity parks uJenny Moodley uthe indoda le itshayiwe yasiphoselwa phakathi kwegodi elingasebenziyo njengesijeziso.

“Utholwe ngonogada ekuseni kwasekutshayelwa amapholisa labathwala izigulane ukuze bamsize,” kutsho uMoodley.

Isikhulumi samapholisa eGauteng uCaptain Mavela Masondo uthe amapholisa atshayelwe ngonogada ngemva kokuthola indoda eleminyaka engu-31 emangcwabeni eAvalon.

“Indoda le itshayiwe inyawo zakhe zabotshwa ngentambo zezicathulo. Kwagejwa igodi wagqitshelwa kodwa enye ingxenye yakhe yomzimba yasala engcekeni,” kutsho uMasondo. Kubikwa indoda le yathwalelwa esibhedlela ukuze iyekwelatshwa.-Ubulembu

Share This:

Sponsored Links