Isandiso siyaqhutshwa

09 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Isandiso siyaqhutshwa

uMthunywa

Ukwakhiwa kwezandiso esabizwaneni sokukhomba
Kusigaba 1 lo 1a isabizwana sokukhomba eduze ngu-lo. Isandiso sokukhomba eduze ngu – kulo. Kusabizwana sokukhomba buqamama kusigaba 1 lo 1a /lowo/ isandiso sendawo ngu- kulowo. Isandiso sokukhomba kude ngu- kulabaya.

Kusigaba 2 lo 2a isabizwana sokukhomba eduze ngu –laba Isandiso sokukhomba eduze ngu- kulaba. Kusabiswazana sokukhomba buqamama – labo, isandiso sokukhomba buqamama ngu – kulabo. Isandiso sokukhomba kude ngu-kulabaya.

Kusigaba 3 isabizwana sokukhomba eduze ngu- lo. Isandiso sokukhomba eduze ngu –kulo. Kusabizwana sokukhomba buqamama – lowo, isandiso sendawo ngu-kulowo. Kusabizwana sokukhomba kude –lowaya, isandiso sendawo ngu- kulowaya.

Kusigaba 4 isabizwana sokukhomba eduze ngu-le. Isandiso sokukhomba eduze ngu – kule. Kusabizwana sokukhomba buqamama – leyo, isandiso sendawo ngu-kuleyo. Kusabizwana sokukhomba kude –leya, isandiso sendawo ngu-kuleya.

Kusigaba 6 isabizwana sokukhomba eduze ngu – la. Isandiso sokukhomba eduze ngu – kula. Kusabizwana sokukhomba buqamama – lawo, isandiso sendawo ngu – kulawo. Kusabizwana sokukhomba kude – lawaya, isandiso sendawo ngu –kulawaya.

Kusigaba 8 isabizwana sokukhomba eduze ngu – lezi. Isandiso sokukhomba eduze ngu- kulezi. Kusabizwana sokukhomba buqamama – lezo, isandiso sendawo ngu – kulezo. Kusabizwana sokukhomba kude – leziya, isandiso sendawo ngu – kuleziya.

Kusigaba 11 isabizwana sokukhomba eduze ngu – lolu. Isandiso sokukhomba eduze ngu – kulolu. Kusabizwana sokukhomba buqamama –lolo, isandiso sendawo ngu – kulolo. Kusabizwanna sokukhomba kude – loluya, isandiso sendawo ngu – kuloluya.

Kusigaba 15 isabizwana sokukhomba eduze ngu – lokhu. Isandiso sokukhomba eduze ngu – kulokhu. Kusabizwana sokukhomba buqamama –lokho, isandiso sendawo ngu- kulokho. Kusabizwana sokukhomba kude – lokhuya, isandiso sendawo ngu – kulokhuya.

Nanku esikuphawula lapha: Kuzo zonke izigaba isandiso sendawo sakhiwa ngokuqalisa ngo – ku- esabizwaneni sokukhomba.

Share This:

Sponsored Links