Isandiso siyaqhutshwa

22 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
Isandiso siyaqhutshwa

uMthunywa

UKWAKHIWA kwezandiso ezabizwaneni
1. Esabizwaneni soqobo
Nanzelelani bafundi ukuthi nxa sikhuluma ngesabizwana sisihlela kusukela kuzigaba. Okhulumayo simela mina engikhulumayo: Isibonelo isabizwana ebunyeni ngu – mina. Isandiso njengoba sikhomba indawo singundaweni kulesisigaba ngu – kimi. Nxa sibanengi isabizwana ngu – thina kanti isandiso ngu – kithi.

Kusigaba Okhuluma laye isabizwana soqobo ngu – wena. Isandiso sendawo ngu – kuwe. Nxa bebanengi kusigaba Okhuluma laye isabizwana ngu – lina. Isandiso sendawo ngu – kini. Kusigaba esijwayelekileyo Okhuluma ngaye kusigaba 1 isabizwana soqobo nguyena. Isandiso ngu – kuye. Kuyafanana lakusigaba 1a.

Kusigaba 2 isabizwana soqobo ngubona. Isandiso ngukubo. Lokhu kuyafanana lakusigaba 2a. Kusigaba 3 isabizwana soqobo nguwona. Isandiso ngukuwo. Kusigaba 4 isabizwana soqobo ngu – yona. Isandiso ngu – kuyo. Kusigaba 5 isabizwana soqobo ngu – lona. Isandiso ngu- kulo. Kusigaba 6 isabizwana soqobo ngu- wona Isandiso ngu – kuwo.

Kusigaba 7 isabizwana soqobo ngu- sona. Isandiso ngu – kuso. Kusigaba 10 isabizwana soqobo ngu – zona. Isandiso ngu – kuzo.

Kusigaba 11 isabizwana soqobo ngu- lona. Isandiso ngu – kulo. Kusigaba 15 isabizwana soqobo ngu- khona. Isandiso ngu-kukho. Nanku- ke esikuphawula lapha: (a) Kokhulumayo ubunye lobunengi siqalisa ngo – ki- sisuse isijobelelo – na. (b) Kokhulunywa laye siyasuswa isijobelelo – na siqalise ngo –ku-ubunye lango –ki- ubunengi. (c) Kuzo zonke izigaba uyasuswa u-na wesabizwana kuqaliswe ngo –ku.

Qaphela ukuthi kuthiwa bakhona abanye abathi bekhuluma basebenzise u-ki- endaweni ka-ku- kanje: kibo, kilo, kizo, kiwo, njalonjalo.

Share This:

Sponsored Links