Ipholisa likhethwa kumbango wenkondlo

07 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Ipholisa likhethwa kumbango wenkondlo UMthokozisi Ncube

uMthunywa

Ethel Ncube
UTHABE umanzi te umlobi weqoqo lezinkondlo, okhethwe kumbango wesicoco se-African Annual Global Honoree Authors Awards oseMzansi Afrika kuyonale inyanga.

African Annual Global Honoree Authors Awards

UMthokozisi Ncube olipholisa aphinde abe ngumlobi ubhale iqoqo lenkondlo elilesihloko esithi I Still Hope, ezikhuluma ngomntwana wase-Afrika okuyikho okumenze wakhethwa kwele-South Africa ukuze abe yingxenye yalabo abazalwela isicoco se-African Annual Global Honoree Authors Awards.

UMthunywa uxhumane lomlobi lo uMthokozisi Ncube ochaze kabanzi ngomsebenzi wakhe wokuloba.

“Ukuloba ngikhule kuyinto engiyijabulelayo kakhulu njalo ngilesifiso sokuthi ngilobe kodwa ngisehlulwa yikuba ngangihlala emakhaya lapho okwakungelandawo engingadinda khona ingwalo zami.

“Ngize ngenelisa ukuloba sengifike koBulawayo ngo2018 sengihlangane labanye abalobi abangincencedisa ukuthi ngibe lebhuku lami lakuqala. Ikanti khathesi ngilobe ibhuku lami elilenkondlo ezikhuluma ngomntwana waseAfrika,” kutsho uNcube.

Uqhubekele phambili echaza ngokukhethwa kogwalo lwakhe eMzansi Afrika.

“Ngilentokozo enkulu kakhulu ngoba lokhu kuveza ukuhlonitshwa kwemisebenzi yami yokuloba.

Lesi yisicoco esikhulu ngoba kuyabe kuncintisana abalobi abavela emazweni ehlukeneyo yikho nje umcimbi wakhona ubizwa ngokuthi yi- African Annual Global Honoree Authors Awards.

“Ukukhethwa lokhu kuzangiphakamisa mina njengomlobi njalo lami ngikhangelele ukuthi ngiphakamise ifulegi yelizwe lethu ngokunqoba kulezindondo,” kuphetha uNcube.

Share This:

Sponsored Links