Inzuzo yokufuya imbuzi

30 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Inzuzo yokufuya imbuzi Ukufuya imbuzi kulenzuzo

uMthunywa

KUNGANI kumele ufuye imbuzi? Kuyini okuqakathekileyo ngazo? Kubalimi abancane, labo abalima ngoba bekuthanda, kanye lalabo abalemizi emakhaya imbuzi ziyisifuyo esihle ukufuya. Imbuzi zinhle ngoba zinika ozifuyileyo inyama, uchago kanye lokunye okunengi.

1. Ungazitholela inyama yakho. Ukugcina imbuzi ngenhloso yokuthola inyama njalo uphinde uthole imali yakho ungacabangisisa ngalibhizimusi uthole lalapho ongathengisa khona inyama le.

2. Zingakupha uchago. Imbuzi ezisengwayo zingakunika uchago olunengi. Ungenza i-cheese, yoghurt lokunye okunengi okwenziwa ngochago. Nxa ungumlimi omncane ungathengisa njalo uchago lwembuzi. Banengi abantu abaludingayo loluchago.

3. Ungenza isepa. Uchago lwembuzi lwenza isepa enhle ejwayele ukusetshenziswa ngabantu abalejwabu elibuthakathaka.

4. Ungenza impahla. Imbuzi zingasetshenziswa ukwenza impahla ezithile. Ungathatha njalo isikhumba sembuzi wenze iwulu yokweluka amajesi.

5. Ukukhipha ukhula lotshani. Imbuzi zidla kakhulu ukhula. Nxa kulendawo ofuna ukuyenza ibeligceke faka imbuzi zakho lapho zizaqeda konke ongakufuniyo ngesikhatshana nje.

6. Ungazithwalisa okuthize. Imbuzi zingasetshenziswa ukuthwala impahla ethile kodwa engasindiyo. Zilakho ukuthwala impahla ezingaba yi-20 kusiya ku-30 percent yesisindo sazo. Zingazidlela endleleni kungakho-ke akulasidingo sokuthwala ukudla kwazo. Imbuzi zilakho njalo ukufundiswa ukudonsa inqola ezincane.

Share This:

Sponsored Links