Uncategorized

Inyoka “zabosomabhizimusi” ziginyana emphakathini

27 May, 2021 - 00:05 0 Views
Inyoka “zabosomabhizimusi” ziginyana emphakathini

uMthunywa

Yintatheli kaMthunywa.
ZISELE zikhakhamele izakhamizi zakoNtunja eMatopo ngempelaviki edluleyo ngemva kokuba kuthutshe inyoka ezimbili ziphuma ezitolo ezitshiyeneyo zayahlangana phandle egcekeni enye yasiginya enye.

Kubikwa inyoka lezi, okubikwa enye bekuliphimpi enye kuyimamba ziphume ezitolo ezimbili eziseduze duze zizihubela nje kodwa zithe sezisegcekeni zaqala ukugijimisana imamba yacina isiginye iphimpi.

UMthunywa uzwe ukuthi omunye ujaha okuthiwa ngu-Isaac Moyo ebona lokhu, waphanga wabulala imamba leyo wayithwala wathi ufuna ukuyayithengisela inyanga.

Ekhuluma loMthunywa omunye wezakhamizi zakule indawo uMnumzana Zwelabo Ndlovu uveze ukuba lindaba yenzakala kodwa bayayifihla njalo labantu abayivezi sobala.

“Enye inyoka kucatshangelwa ukuba yaphuma kwesinye isitolo enye yaphuma kwesinye njalo.

Okwamangalisayo inyoka lezi zaphuma zaqonda phandle imamba yasiginya iphimpi.

“Lokhu ngathwetshulwa yingwe kangikaze ngikuzwe ukuthi inyoka iyaginya enye inyoka. Inyoka lezi ukuthi zazicatshe ngaphi akula okwaziyo zabonakala nje ziphuma ezitolo lezi,” kutsho uMnu Ndlovu.

Uqhubekele phambili echaza ukuba indaba yenyoka lezi iyabadida njengezakhamizi.

“Omunye wabosomabhizimusi laba komunye umnyaka kwake kwazwakala udletshana lokuthi kulesisebenzi sakhe esabona inyoka satshelwa ukuthi singalokothi sikhulume lindaba kodwa asazi kumbe liqiniso lelo.”

Intatheli ibuye yaxhumana lesinye isakhamuzi esifakaze ngokuginyana kwenyoka lezi uMnumzana Mzingaye Sibanda ochaze ukuba lokhu kwenzakala.

“Mina ngahamba ezitolo ngisiyakwejisa labanye ngafica uIsaac esethwele isaka esithi ufuna ukufaka inyoka lezi azihambise enyangeni kulenyanga ezifunayo.

“Inyoka lezi kuthiwa zaphuma ezitolo ezitshiyeneyo zaqonda phandle abantu kuthiwa bathi besathithibele imamba yabonakala isiginya iphimpi . Abantu kuthiwa babesesaba lokuzibulala zabulawa nguye uIsaac owahamba wayazithengisa,” kutsho uMnu Sibanda.

UMthunywa ukhulumisane lomunye oyingctshi kwezamasiko njalo elilunga leZINATHA uMnumzana Mhabhinyane Ngwenya ochaze ukuba ukuginyana kwezinyoka kulomutsho.

“Ukuginyana kwezinyoka lokhu kukhomba ubuthakathi njalo yinto embi ukuginyana kwazo phambi kwabantu.

Kutshengisa ukuba ngubani olamandla njalo le ayisonto esingayibuka ngitsho lakancane,” kuphetha uMnu Ngwenya.

Share This:

Sponsored Links