Uncategorized

Inyoka yami yemali isifuna igazi

14 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Inyoka yami yemali isifuna igazi

uMthunywa

AYEKUFUNA qha yimali.

Kungakho-ke ngomnyaka ka 2017 waya eMozambique lapho afika waphiwa inyoka yokumlethela imali.
Ekuqaliseni wayenika inyoka le inyama yenkomo leyenja kodwa khathesi isifuna igazi lomuntu.

“Yimi ngedwa engiyinikeza ukudla inyoka le njalo bengingayesabi ngoba umuntu owangipha yona wangitshela ukuthi ngeke icele okunye ngaphandle kwenyama yenkomo leyenja,” kutsho ugogo oleminyaka engu-63 ohlala eOrlando West kweleSouth Africa.

Kunyanga kaMpandula nyakenye ugogo lo wahlinza inkomo lenja wayayinika inyoka le.
Wathi ebuyela ekamelweni lenyoka wafica inyama ingathintwanga ngitsho.

“Ngahle ngatshaywa luvalo ngoba omunye umngane wami wake wangitshela ukuthi inoka le izangihlanekela ngelinye ilanga icele igazi lomuntu,” utsho njalo.

Ugogo lo uthi akasazi ukuthi enzeni nanko phela umngane wakhe owamhelekezela eMozambique sowatshona. Uthi wabuyela eMozambique wafica isangoma sesathutha.

Wavakatshela esinye njalo isangoma kibo khonale samtshela ukuthi ngekle simsize ngoba inyoka ezifana lale zilukhuni ukukhipha.

“Ngaqala ukuphupha inyoka le isisthi ifuna igazi lomuntu. Izifuyo zami zonke zafa lamabhizimusi ami kugoqela amakhefa amabili avalwa njalo le spa sami laso sesavalwa. Ngisele levinkili elilodwa lalo eselidonsa nzima.

“Angisayifunilinyoka. Kulesangoma esathi loba ngingayitshiya ize ife ngendlala umoya wayo uzahlala ungilandela,” utsho njalo.

Umngane kagogo lo oseduze uthe wesaba ukuthi inyoka le isingabulala abomdeni ibaqede du.

“Angekela ukuxotsha inyoka le izakwenza laye acine esifa ngendlala. Sesazama konke okusemandlei ethu kwehlula,” utsho njalo.

UJoseph Dungamanzi oyisangoma uthe okwakuqala ugogo lo okumele akwenze yikuthi adinge isangoma esamupha linyoka eMozambique.

“Nxa kuyikuthi kasitholi lesi sangoma kuzamele adinge esinye esikwazi ukwenza umsebenzi lo, ngoba ngeke luphele kuhle loludaba,” kuphetha isangoma.-Isolezwe

Share This:

Sponsored Links