Uncategorized

Inyanga igwaza ‘umphurofethi’ ngomkhonto

29 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Inyanga igwaza ‘umphurofethi’ ngomkhonto uMsebele

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
LOKHE zingayivali imilomo izakhamizi zeMakokoba kulandela ukuba enye inyanga ithwalele omunye umphurofethi obeselokitshini leli umkhonto ifuna ukumgwaza ngoba eveze ukuthi ilomuthi omubi wokutshontshela abantu imali.

Inyanga le okutholakale ukuthi nguMsebele nje kuphela, onguMgcinisihlalo wezinyanga eziseMkambo kubikwa uvuke ubhova wangathi usefikelwe lidlozi wagijimisa amalunga ebandla leli efuna ukuwagwaza ngomkhonto abewuphethe okucine kubangela ukuthi agwaze elinye ilunga lebandla elincedisa umphurofethi weJohane Masowe.

Isiphithiphithi lesi senzakale ngempelaviki edluleyo lapho umphurofethi uEmmanuel Mutumwa akade evakatshele elokitshini leMakokoba.

Kuzwakale ukuthi inyanga le ilomuthi ewunika amasela ukuze bangatshontshela abantu bangabotshwa.
Uthe abantu abanengi bathwele nzima ngenxa yomuthi lo.

UMthunywa uzwe ukuthi inyanga le ibona ukuthi imfihlo yayo isivezelwe umphakathi yathukuthela yadobha umkhonto yagijimisa abazalwane bebandla leli kanye laye umphurofethi uMutumwa.

Ngokwesabela impilo zabo abantu baphaphatheka bagcwala indawo bewisa lempahla yabantu bebaleka.

Kubikwa lanxa abasebenza lomphurofethi lo benelisa ukumbamba kodwa wayesegwaze omunye wabakhulu bebandla leli ngomkhonto wakhe.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa umzalwane owalinyazwayo ubike ukuthi ukulimala kwakhe kwaba liphutha ngoba umgcinisihlalo ubengazenzi.

“Ukulimala kwami ngingathi kwaba liphutha ngoba inyanga le ibingazenzi kodwa ibisenziwa ngumoya lo okade umhlezi obungahambelani lomsebenzi wethu.

Umphurofethi uMutumwa uthe baseselohambo olude lokuhlanza idolobha lakoBulawayo.

“Sisaselomsebenzi wokuhlanza idolobho lonke lakoBulawayo njalo sifuna abantu baphile impilo enhle ngoba badutshekiswa yimimoya emibi le ekhona,” kuphetha uMutumwa.

Share This:

Sponsored Links