Uncategorized

Intukuthelo ngesiphurofethi samanga! … Ubethembise ukuvusa abagalulayo

08 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Intukuthelo ngesiphurofethi samanga! … Ubethembise ukuvusa abagalulayo Induna uMapanzure

uMthunywa

Ethel Ncube
ZIZONDE zigane unwabu izakhamizi zeZvishavane ngesenzo somphurofethi othe ngokuzwa ukuthi kulabantwana abagalulileyo wathembisa abantu ukuthi abantwana bazaphuma emanzini bephila okwenza abantu balinda okwensuku ezintathu andubana izidumbu zitholakale sezonakele.

Lokhu kwenzakale kumaviki amabili edluleyo emgodini obizwa ngokuthi yiTorwood.

Okucunule abantu ngalindaba ebuhlungu yikuba umphurofethi lo okubikwa wafika bathembisa abantu ukuba amajaha la agalulayo awafanga, athethwe yinjuzi azaphuma ngemva kwezinsuku kodwa lesi sithembiso sakhe asisafezakanga nanko phela izidumbu zamajaha la zatholakala sezonakele.

Kuzwakale ukuthi amajaha la amabili okungasatholakalanga amabizo awo ayedinga i-chrome ngesikhathi esehlelwa yingozi le. Umgodi abangena kuwo watshiywa ngabantu ababegebha kudala njalo ubulamanzi phakathi okwenza amajaha la angena phakathi kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla ahle anyamalalela phakathi.

Okudabukisa inhliziyo zabantu kakhulu yikuba abaphurofethi laba bafika bathembisa ukuthi abafana bathethwe yinjuzi kungakho bazaphuma bephila okwenza abantu balinda emgodini okwezinsuku kuhlatshelwa kusinwa kodwa kwazatholakala izidumbu sezonakele.

Induna yakulindawo uCollen Chimhofu eyaziwa ngokuthi nguMapanzure iveze ukudana kakhulu ngokwenziwa ngabaphurofethi bakulezinsuku abahamba bethembisa abantu izulu lomhlaba kukanti abenelisi ukufeza lokhu abayabe bekutshilo.

“Ngizwa ubuhlungu nxa ngilandisa indaba le ngoba imiphefumulo elahlekileyo ngeyabantwana abasakhulayo, omunye ubekubanga lesithathu kumfundo yaphezulu kuthi omunye ubelindele ukuya ekolitshini.

“Abafana laba bavela eHarare. Bebezodobha amatshe ohlobo lwe-chrome omunye wangena emgodini wabhukutsha lomunye walandela bacina begalula. Ngibizwe ngabantu sebengitshela ukuthi kulabafana abagalulileyo emgodini ngahle ngagijimela khona.

“Lamapholisa kanye lalabo abantshezayo bedinga abantu abagalulileyo bahle bafika kulindawo kodwa umalume wabafana wala ukuthi amapholisa angene athathe izidumbu zabantwana ethi usedinge abaphurofethi njalo bacela amalanga amathathu ukuthi benze umsebenzi, amapholisa avuma asehamba.

“Umphurofethi wabuya wathi abafana laba bakhona kabamnike amalanga amathathu uzabakhipha bephila. Abantu balinda okwamalanga amathathu behlabela njalo bethandaza belinde ukuphuma kwabantwana bephila kodwa edlula amalanga akhe umphurofethi phinde baphume abafana,” kutsho induna uMapanzure.

Uqhubekele phambili waveza ukuba umphurofethi lo wachitha isikhathi kungelanto ayenzayo.

“Umphurofethi lo ngacina ngimlanda ngafika ngambuza ukuthi njengoba amalanga amathathu sedlule pho abantwana sizabathola bephila na? Wangiphendula wathi hatshi ngambuza ukuba yindaba edlalise isikhathi sabantu ebathembisa amanga wehluleka ukungiphendula.

“Ngabiza amapholisa futhi bafika bakhipha izidumbu zabafana sezonakele. Abantu bazonda okunye abanye basebefuna ukutshaya umphurofethi lo ngacina ngimthwala ngemota ngoba abantu bemfuna ngamehlo abomvu.

“Uzulu ufuna ukuba umphurofethi lo ajeziswe ngendlela emfaneleyo ngoba abafana laba ngabe badingwa ngelanga lokuqala engxenye babengasinda,” kutsho induna uMapanzure.

Induna iphethe ngokuthi abantu kumele baqaphele ukuqilwa ngabaphurofethi bamanga ababathembisa izinto ezingeke zenzakale.

“Kuyangidanisa ukuba abemuli kanye lomphakathi bavuma ukuqilwa ngumphurofethi lo. Ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi bangagijimeli ukudinga amaphurofethi nxa behlelwe yingozi kumbe umonakalo ngoba esikhathi esinengi abaphurofethi laba bathembisa abantu amanga.

“Okunye engingakuthandiyo ngabantu laba yikuthi bahamba behuquluza inotho yabantu. Banengi abantu asebaphelelwa zinkomo ngenxa yabantu laba,” kuphetha induna uMapanzure.

Share This:

Sponsored Links