Uncategorized

Intshantshu yeMpopoma High itshaye 20 points kumaSayensi

19 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Intshantshu yeMpopoma High itshaye 20 points kumaSayensi uCletina Ncube

uMthunywa

Ethel Ncube
KULONTOMBAZANA wakoBulawayo oleminyaka engu-18 wesikolo seMpopoma High School, uCletina Ncube  ophakamise isikolo sakhe kulandela ukuphuma lemiklomelo engu-20 kumihloliso ye-Advanced Level yeZimbabwe Schools Examination Councli (Zimsec) kuzifundo zamaSayensi.

UNcube wabhala izifundo ezine ezibalisa iPhysics, Mathematics, Chemistry kunye leMechanics waphuma labo “A” bodwa.

Intatheli yephephandaba likazulu yenelise ukuxoxisana lomfundi lo, oyenze izimanga kusifundo zeSayensi okuvame ukuba zenziwa kuhle ngabafundi abangabafana, wathi ukuphumelela kwakhe kufezeke ngoba ubesebenza nzima.

Mpopoma High School

Umfundi lo ulandise ngamafitshane ngohambo lwakhe lwe-A-Level okuyikho okwenze waphumelela.

“Ngiqala izifundo zami bekungalula ngoba kuForm 5 safunda amathemu amabili kuphela njalo bengiqala ukwenza izifundo zePhysics. Kwakunzima kodwa ngangisebenza nzima.
“Bengigada kabili ngisiya esikolo seMpopoma ngithi ngiphenduka endlini sokuntambama ngapha ngidiniwe kumele ngibhale umsebenzi wesikolo ngiphinde ngibale. Kwakunzima kodwa bengisenelisa ukukwenza konke. Ungafaka uNkulunkulu phambili nguye okukhokhelayo ukuba uphumelele kukho konke okwenzayo,” kubika uNcube.

Ubuye waveza ukuba ngesikhathi efunda ababalisi bebemkhuthaza ezifundweni zakhe.
“Ngifisa ukuthatha lelithuba ukuthi ngibonge ababalisi bami beMpopoma ngoba eyabo indima bayidlalile kusukela siqala ukufunda kwaze kwafika ekucineni bebekhona besincedisa kakhulu.

Zimbabwe School Examination Council (Zimsec)

“Nxa ungumntwana oyintombazana usenza izifundo zeSayensi akulula, abantu bayabe bekukhangelela phansi kodwa akumelanga ubalalele wena kumele wazi ukuthi ufunani empilweni usebenzele okufunayo uze uphumelele,” kulandisa uNcube.

Ebuzwa ukuba njengoba epasile ufuna ukwenzani empilwni uveze ukuba ufuna ukuya enyunivesi.
“Ngifisa ukuqhubekela phambili ngezifundo zami ngiye e-University of Zimbabwe lapho engifuna ukuyakwenza isiqu (i-degree) le-Acturial Science kodwa udubo yimali yokuthi ngiqhubekele phambili ngoba abazali bami bahlala ekhaya futhi kabasebenzi.

“Aluba ngingathola i-scholarship ngiqhubekele phambili  ukuze ngifeze amaphupho ami,” kuphetha uNcube.

Share This:

Sponsored Links