INKULUMO YOMUMO – Ijaha liyavelelwa, siyaqhubeka

09 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
INKULUMO YOMUMO – Ijaha liyavelelwa, siyaqhubeka

uMthunywa

SALIBONANI bafundi kanye labangane. Siyaqhubeka njalo kule iviki ngenkulumo kuyiwa velela ijaha. Saletha amazwi omkhongi kanye lamazwi kagogo evumela intombi esikhombile. Kodwa kuhle sitsho ukuba umkhongi wayengahlangana lembila zithutha, kusitsho ukuba wayengagijinyiswa athathaniswe kube kubi.

Akesihloleni amazwi alabo abagadlayo bemhlasela;

“Ngadla mina kababa.” Lapha uyatshaywa sibili egadlwa ngewisa. Kahle kahle lo ngogwaza ngomkhonto kulwiwa.
“Ivike.” Lo ngophosa intonga eyiyekela isiyamnephuza.

Umkhongi ubelakho ukucela ezinyaweni athi galo yephuka, kube zintulane. Nxa sekunjalo ubephinda ayibuyelele indaba yakhe ngelinye ilanga ngokuncenga langokulabhela okukhulu.

Ubengancenga ngezithakazelo, izangelo zalapha ekhaya.

Nxa bengabako Mkhwananzi nanzi izangelo abengazihaya esasekude le!

EGawu
ELonkosi
EMakhwentaba
EMazalankos’ yakoManala

Utsho lezizangelo eqaphele ukuba ayiphindi emhlolweni yini.

Nxa bemvuna uyayethula ahamba ngayo indaba.

Asiqhubekeni kwelizayo bafundi sihlomisana ngenkulumo kuyiwa ebukhweni.

Share This:

Sponsored Links