INKULUMO YOMUMO — Amagama aphathelane lenzalo

01 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
INKULUMO YOMUMO  — Amagama aphathelane lenzalo

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube
Salibonani bafundi. Siqhubeka sikhangela amagama aphathelane lenzalo kuleli iviki. Ngeviki ephelileyo sakhangela igama elithi “ukomula”.

Siyibonile ingxoxo phakathi kwababili bexoxa ngokomula. Kanti kuyini ukomula? Nxa kuthiwa umuntu uyomula kuyabe kukhulunywa ngezibonakaliso ezikhomba ukuthi umuntu usethethe isisu. Kuvelile kungxoxo ukuthi umuntu oyemulayo angabonakala ngokuhlanza, ukukhetha ukudla, ukuba livila kanye lokuguquka komzimba umuntu abumbeke nje abemuhle okwamagama. Ngokunjalo ke igama “ukomula” liveza lokho!

Lamuhla sizaqhubeka sikhangela igama elithi “Inyumba”. Lisetshenziswa kutheni leli gama? Kwandile ukuthi sizwe abadala bethi umfoka Zibanibanyana yinyumba. Leli ligama elichaza ukuthi intombi noma ijaha kuyehlula ukuthi lithole inzalo. Esintwini kuyabhodwa kuzanywe kuboSiyazi ijaha noma intombi iphiwe izihlahla ezithile ukuze kutholakale ingane.

Likhona njalo igama elande ukusetshenziswa kakhulu nxa kukhulunywa ngezihlahla ezinikwa ijaha loba intombi encediswa ukuthi ithole inzalo. Sande ukuzwa abadala besithi umfokaZibani wathola inzalo ngemva kokumiswa. Kuyabe kutshiwo phela ukuthi wanikwa izihlahla ezithile ukuze athole inzalo. Igama leli ngelithi “ukumisa”.
Ngokunjalo ke kuyavela ukuthi akhona amagama asetshenziswayo nxa kukhulunywa ngenzalo. Amagama la enza singathi bhadla umumo

okhona kodwa singathi siyagcwigcwiza ngoba sinjalo isintu sethu!

Asibonaneni ngeviki ezayo bafundi!

 

Share This:

Sponsored Links