Inkukhu zamaqanda ziyasiphuphumisa isikhwama

07 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Inkukhu zamaqanda  ziyasiphuphumisa isikhwama

uMthunywa

Edson Khumalo

ABALIMI beZimbabwe yonke jikelele bakhuthazwa ukuthi bafuye inkukhu zamaqanda ngoba zinika imali ethe xaxa kulandela ukukhwela kwentengo yempahla etshiyeneyo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Gerald Nkomo ofuye inkukhu zamaqanda  uchazele intatheli ukuthi ukufuya inkukhu zamaqanda kuyabisa imali edlula leyo etholwa ngabantu abafuya inkukhu zokutsheba.

“Inengi kakhulu imali engiyithola enkukhwini zamaqanda, libhizimisi eliletha imali enengi, inengi labafuyi ligxile kakhulu ekufuyeni inkukhu zesitshebo. Yebo inkukhu zokutshebisa zilemali sibili kodwa ukufuya inkukhu zamaqanda kulemali engena nsukuzonke esikhwameni.

“Inkukhu zamaqanda azifani lezokutsheba eziphila isikhathi esincane zithengiswe uhlale isikhathi ulindele ukuthi zikhule ungelamali, kodwa ezamaqanda ziyabekela nsuku zonke,” kutsho uMnu Nkomo.

UMnu Nkomo uqhubekele phambili wathi okubalulekileyo ekufuyeni inkukhu zamaqanda yikuthi umlimi abone ukuthi lapha ezilala khona kuhlanzekile njalo akula matseketse. 

“Okuhle ngenkukhu zamaqanda yikuthi zibekela amaqanda ukudlula awenkukhu zemakhaya, inkukhu eyodwa ilakho ukubekela amaqanda amahlanu ngelanga, inengi kakhulu imali engiyithola emaqandeni enkukhu,” kwengeza uMnu Nkomo.

UMnu Nkomo uphethe ngokuthi inengi labantu bandise ukufuya inkukhu zokutsheba okuyikho okwenza ukufuya inkukhu zamaqanda kubise inzunzo enengi ngoba ukuncintisana ekufuyeni ezamaqanda kulutshwane.

Share This:

Sponsored Links