Inkomo zimofuza amaUS$ esibayeni

02 Apr, 2020 - 00:04 0 Views
Inkomo zimofuza amaUS$ esibayeni

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

KAYILANKANI enye indoda yendawo ebizwa ngokuthi kuseMsala, eGokwe ngemva kokuba ithe ivela thengisa inkomo zayo ezimbili ngemali yeMelika yathi ifika ekhaya yadlwelwa imali yonke ngezinye inkomo zayo esibayeni.

Kubikwa indoda le okungasatholakalanga igama layo yathi ivela eshowa ukuyathengisa inkomo zayo yasicabanga ukudlula esibayeni inika ezinye ukudla yafika lapho esibayeni yafaka imali phezulu kwezigodo.

Kubikwa ezinye inkomo zahle zayihahabela imali le zayimofuza umnikazi engananzeleli.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa omunye wezakhamizi okhethe ukwaziwa ngegama elithi Mnumzana Munyoro nje uthe isigaba sonke sinathisana itiye ngendaba yoMnumzana owadlelwa amaUS dollar zinkomo zakhe.

“Abantu balokhu bemangele ngendaba yomunye uMnumzana wesigabeni odlele imali yakhe zinkomo esibayeni. Ekuqaleni saqala sisithi mhlawumbe ngamanga kodwa liqiniso nje ngoba inkomo lezi zacina zihlinzwa kudingwa leyo mali kwatholakala i$US 20 kuphela.

“Kubikwa indoda le yayivela thengisa inkomo zayo ezimbili yasithola imali yayo. Ithe ifika ekhaya yahle yaqonda esibayeni ithi inikeze ezinye inkomo ukudla.

“Yafika yabeka imali phezu kwesigodo yathi ithi mehlo suka yabona enye inkomo ihlafuna imali isizayiginya.

“Indoda le yawuhlaba umkhosi omakhelwane beza begijima bathi befika bafica indoda le ingasazi ukuthi yenzeni ngoba imali yonke isidliwe zinkomo.

“Abantu banakana ukuthi kuhlatshwe inkomo ezimbili okwakucatshangelwa ukuthi yizo ezidle imali bethi mhlawumbe imali izatholakala kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla kwatholakala iUS$ 20 nje kuphela,” kutsho uMnu Munyoro.

Uqhubekele phambili esithi abantu lokhe bebuzana ukuthi pho enye imali inga nanko phela ayitholakalanga eziswini zenkomo  ngitsho khona ukuthola izicucu zalimali.

“Abantu lokhe bemangele ngesiga lesi ukuthi kungani imali ingatholakalanga kutholakale iUS$20 kuphela. Kuyisimanga kithi sonke. Abanye bathi mhlawumbe ukhona uwamnyeyela watshontsha imali kwasala leyo eyadliwa zinkomo. Asazi kutsho ukuthi sizahlala sibuzana imibuzo engapheliyo,” kulandisa uMnu Munyoro.

Induna uMkoka ekhokhela lindawo ibuzwa ngodaba lolu ithe udletshana ngalindaba lufikile kiyo.

“Udaba lwendoda edlelwe imali zinkomo ngike ngayizwa nje kodwa usobhuku walindawo kakayifikisi kimi ngoba indawo yakhona inzima ukuthinta ngomakhalekhukhwini kungakho ke kuthatha isikhathi ukuba sithintane,” kuphetha induna uMkoka.

Share This:

Sponsored Links