Inkinga abalimi ababhekana lazo ekuthengiseni imbuzi

23 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Inkinga abalimi ababhekana lazo ekuthengiseni imbuzi

uMthunywa

Khanyile Ndebele
UHLANGOTHI olubona ngezezifuyo kunhlanganiso ye-Agritex solwazise abalimi bembuzi ukuthi okwenza kubenzima ukuthi imbuzi zabo zithengwe yikuthi ziyabe zingabukeki.

UMnumzana Addmore Chikohwa onguPrincipal Livestock Officer weAgritex uthe bekuvamile ukuthi imbuzi bezithengiselwana emakhaya kodwa lezinsuku sezithengiswa lasemadolobheni okungenza umlimi athole inzuzo engcono.

Agritex

Uthe abalimi kumele babone ukuthi nxa sebelungiselela ukuyathengisa imbuzi zabo bayazinika ukudla okuqondileyo okuzenza zibe lesisindo njalo zikhange amehlo ukuze zithengwe ngemali engcono.

“Izikhathi ezinengi imbuzi bezithengiselwana emakhaya kuhle zibe yizo ezihlatshwa zibe yisitshebo semuli kulabo abafuyileyo.

Kodwa lezinsuku abantu abasemadolobheni labo sebeyifuna inyama yembuzi.

Ngesizatho lesi sekuqakathekile ukuthi abalimi sokumele bananzelele izizatho ezenza bangaletha imbuzi zabo emadolobheni zingathengwa.

“Imbuzi ezinengi zithengiswa nzima ngoba ziyabe zingela simo esihle okwenza zithengwe ngentengo ephansi.

Okwesibili okuba luhlupho yikuthi labo abathenga imbuzi kucina kusiba yibo abatshoyo ukuthi bangazithenga ngemalini kulokuthi kube ngumlimi ozifakela intengo kubangelwa ikakhulu yikuthi abalimi bayabe bengelandlela zokuthwala imbuzi zabo,” kutsho uMnu Chikohwa.

Uthe okunye okubangela ukuthi imbuzi zithengwe ngemali ephansi yikuthi abalimi bayabe bengelazikali zokukala isisindo saleyombuzi okucina kusenza umuntu athenge ngemali ayifunayo ngoba eyikale ngelihlo.

“Umlimi angakwenza ukwenqabela inkinga lezi yikungezelela ukudla kwembuzi zakhe afuna ukuyazithengisa.

Okwesibili yikuthi abalimi bahlangane baluke icebo lokudinga imota ezizahambisa imbuzi zabo emadolobheni njalo babeke intengo yembuzi zabo.

Uphethe ngokuthi abalimi bangahlangana babe ngamaqembu balakho futhi ukuthi bahlanganise imali bathenge isikali sokukala imbuzi zabo okuzenza kubelula ukuthi babekwazi ukuthi zinganani lokufaka intengo yabo.

Share This:

Sponsored Links