Inhlupho zalamuhla

26 May, 2022 - 00:05 0 Views
Inhlupho zalamuhla

uMthunywa

Ngingumfundi sengizithwele kodwa ngithandana labangu-3

Ngiyintombazanyane esencane, ngifunda ifomu 4 kodwa sekwenzakale iphutha ngakhulelwa inyanga sezimbili ngithole ukuthi ngizithwele.

Angikakulungeli ukuba ngumama ngoba ngifisa ukuqhubekela phambili ngezifundo zami ngiye laseyunivesithi.

Ngaphandle kokuthi ngifuna ukufunda angikwazi ukuthi ngubani ubaba wale ingane njengoba ngithandana lamadoda amathathu.

Ngiyazi ngiphambanisile futhi abazali bami bazadana impela uma bengathola ukuthi ngikhulelwe kungakho ngicela ukubuza ukuthi ngiyabe ngisona yini nxa ngingayakhupha isisu singakakhanyi?

Okwamanje akulamuntu okwazi ngaso ngaphandle kwami futhi angifisi kube lomunye ozakwazi ngoba ngeke ngenelise ukukhulisa ingane.

Impendulo:

Wenze iphutha elikhulu ngokuhlangana emacansini lamadoda aze abe mathathu ungazivikelanga.

Ngaphandle kokuzithwala kulemikhuhlane ethelelwana emacansini layo osengozini yokutheleleka ngayo.

Okwesibili umthetho wakuleli kawuvumi ukuthi umuntu akhiphe isisu ngaphandle kokuthi nxa singaba yingozi kumpilakahle yakho kumbe kuyikuthi  usithole ngokuhlukuluzwa emacansini.

Abafana ababaleki ntombi noma usuqede isikolo ususebenza bazobe bekhona futhi uzobabona kuhle lawe usulezinto zakho usukwazi lokuzimela.

Kubi kakhulu okwenzileyo njengoba usemncane kangaka futhi abazali bakho bakhangelele okuhle kuwe.

Ungaphindi wenze futhi iphutha elifana laleli empilweni.

Ngijola lendoda ethetheyo esiloja sonke

Ngingowesifazane ngendile kodwa kulendoda esiloja sonke engijola layo.

Indoda le layo ithethe.

Babakazi uhlupho oselukhona yikuthi uthando lwethu kungathi solukwelinye igiya kangisakwazi lokukufihla ukuthi siyathandana.

Ngicela ungeluleke babakazi ukuze ngingachithi umuzi wami ngenxa yomuntu odlulayo.

Ngiyazi ukuthi kubi lokhu engikwenzayo kodwa ngehlulwe yimizwa.

Impendulo:

Kwesinye isikhathi kuba lesizatho esicina sixegisa isimilo emuntwini wesifazane, bengithi ngizabona lapho ozachaza khona ukuthi kungani usuzizwa uthanda lindoda eliloja lonke.

Kungabe kuyikuthi umkakho kakwenelisi kumbe uyakuhlukumeza? Lokhu kubi elikwenzayo njalo kulengozi yokuthi ngolunye usuku lizabanjwa.

Nxa usehluleka ukwehlukana laye, kungcono udinge enye indawo yokuyahlala lingakangeni enkingeni.

Lobabili alibahloniphi omkenu njalo futhi lokhu elikwenzayo yinhlansi yesikhatshana nje kuzaphela.

Uselabangane abayizitabane kaselandaba lami
Sileminyaka emibili sitshadile lomkami. Konke bekuhamba kuhle ngaphambi kokuthi abe labangane ababili abayizitabane.

Selokhu bafika empilweni yethu akasatshengisi umdladla enkonzweni yasekamelweni.

Kuze kube yimi engimsukelayo ukuze sihlangane.

Uyindoda ezithandayo njalo elozwelo kakhulu. Kulezi insuku uba lesikhathi asichitha labangane bakhe laba.

Akafuni ngitsho ngibe khona uma bezovakatsha noma ebavakatshela.

Ngiyesaba ukumbuza ngoba angiziboni ngizokwazi ukumelana leqiniso lalokhu engikusolayo ngabo.

Impendulo:

Alikho iphutha ekubeni labangane ebehlukeneyo lani. Ungesabi ukumbuza ukuthi kuyini ngempela osekutshintshe kuye.

Okunye kumele libe labangane abafanayo. Ngakho akulandingeko yokuthi ungabi khona nxa evakatshelwe ngabangane bakhe.

Ake ube khona nxa befika abangane laba ubone ukuthi kwenzakalani. Kulapho ozabona khona nxa kukhona okutshaya amanzi.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds