Ingulube zifuna ukudla okwakha umzimba lamanzi

25 Jun, 2020 - 00:06 0 Views
Ingulube zifuna ukudla okwakha umzimba lamanzi

uMthunywa

Joel Ndlovu
ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi banike ingulube zabo ukudla okulezakhi ezifunakalayo emzimbeni yazo kanye lamanzi ahlanzekileyo okunatha.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosikazi Agnes Ndebele oyingcitshi kwezokulima lokufuya esabelweni seMatabeleland North uthe kumele ingulube zithole ukudla okwakha umzimba, okuzipha amandla kanye lamanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.

“Ngesikhathi sokutshisa umfuyi angapha ingulube zakhe amankomitsho alitshumi ama-pellets ngelanga kuthi ngesikhathi somqando angangezelela amankomitsho alitshumi ngoba zidla kakhulu nxa kuqanda.

“Kumele umfuyi abone ukuthi unika ingulube ukudla okuhambelana lesisindo zazo,” kuchasisa uNkkz Ndebele.

“Nxa umfuyi ehlala lapho okulezithelo ezinengi umlimi angazipha lazo ingulube ngoba izithelo zilama nutrients adingekayo emzimbeni yazo.

UNkkz Ndebeke uqhubekele phambili esithi kumele ingulube ziphiwe amanzi amanengi okunatha njalo ahlanzekileyo.

“Ingulube zinatha kakhulu amanzi ngakho-ke kumele zinikwe amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi ngoba ziyangcolisa amanzi kucine kusiba lengcekeza engacina izenza zihlaselwe yimikhuhlane.

“Kukanti lapho ezihlala khona kumele kuhlale kuhlanzekile ngoba ziyangcolisa,” kutsho uNkkz Ndebele.

UNkkz Ndebele uphethe ngokuthi ingulube zingathola ukudla okulezakhi ezidingakalayo lamanzi umfuyi angazitshayela imali yakhe enhle nxa esezithengisa.

Share This:

Sponsored Links