Uncategorized

Induna uHobodo isungula idale labomama

24 Dec, 2015 - 00:12 0 Views
Induna uHobodo isungula idale labomama Induna uHobodo

uMthunywa

Cornelius Luphahla
NGENXA yokwanda kokuhlukuluzwa kwabesifazana esigabeni sePlumtree induna uHobodo sisungule idale labesifazana ijonge ukubafundisa ngamalungelo abo kanye langendlela okufanele baziphathe ngayo.

Kuzwakale ukuthi induna uSamson Ncube eyaziwa ngokuthi nguHobodo isungule idale labesifazana ngenhloso yokuvikela ukuhlukuluzwa kwabo kanye labantwana ikakhulu abangamankazana.

Kubikwa edale leli omama bazabe bethola izifundo ngamalungelo abo kanye langokugcina kuhle abantwana kanye lokuzivikela ekuhlukuluzweni lokhu.

UMthunywa uxhumane lenduna uHobodo yachaza ukuthi okwenza yasungula idale leli yikuthi yananzelela ukuba abesifazana labantwana bayahlukuluzwa kakhulu empilweni.

“Nginanzelele ukuthi abesifazana kanye labantwana abancane bayahlukuluzwa kakhulu empilweni njalo abenelisi ukuchaza inhlupho zabo edale elilabesilisa kungakho-ke kufanele babikelane inhlupho lezi besezilungisiswa ngumphakathi ndawonye.

“Sekukanengi njalo sifunda kwezinye izikhathi sisizwa ngokuhlukuluzwa kwabantwana abangamankazana ePlumtree yikho nje ngiphume lesu leli ukuze sizame ukukwenqabela lokhu,” kutsho induna uHobodo.

Induna iqhubekele phambili njalo yachaza ukuthi abantwana bengahlukuluzwa bayaswela lapho abangabika khona inhlupho zabo yikho nje esungule lelidale.

“Inengi labantwana ikakhulu amankazana ayahlukuluzwa yizihlobo kungaba semacansini kanye lokunye kodwa bayaswela lapho abangabika khona indubo zalo.

“Lokhu kucina kudala ingozi emntwaneni ngakho sinanzelele ukuthi sisungule idale leli ukuze abantwana laba babike inhlupho zabo lapha bekhululekile.

“Kulula ukuthi abantwana batshele inhlupho zabo omama njalo kulula ukuthi omama bafundise abantwana ngokuhlukuluzwa kulabobaba,” kuchaza induna uHobodo.

Induna uHobodo iphethe ngokuthi ikhangelele ukuthi ukuvulwa kwedale leli kuphathise kakhulu ukwehlisa inani lokuhlukuluzwa kwabesifazana kanye labantwana abangamankazana osokwandile kule indawo.

Share This:

Sponsored Links