Uncategorized

Induna imisa kwendiswa kwabantwana abangu-850

16 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Induna imisa kwendiswa kwabantwana abangu-850 UTheresa Kachindamoto

uMthunywa

UTheresa Kachindamoto, oyinduna yabeNgoni eMalawi usemise ukwendiswa kwabantwana abanengi esigodini sakhe.

UKachindamoto ubeyinduna yakuqala yesifazane ukungazibi udubo lokutshadiswa kwabantwana isikhathi singakafiki nanko phela kubikwa wehlukanise imitshado ethinta abantwana engu-850 kuminyaka emithathu eyedluleyo.

UKachindamoto ukhokhela abantu abedlula 900 000 esigabeni seDedza bude buduze lechibi leLake Malawi. Kubikwa umise izinduna ezimbalwa umsebenzi ethi zivumela ukuthathwa kwabantwana abancane wasesithi kaziyekwehlukanisa abantwana abangamankazana lamadoda abendiswa kiwo nxa kuyikuthi sizawufunaumsebenzi wazo.

EMalawi isilinganiso sabesifazane esingaba ngange 47% kubikwa benda bengakafisiki iminyaka engu-18 yokuzalwa okuyikwephulwa kwamalungelo abantwana. Ukwendiswa kwabantwana bebancane kulemithelela etshiyeneyo okugoqela ukuhlukunyezwa ngokocansi, ukuzithwala okungaba yingozi kibo ukudabuka nxa bebeletha kanye lokubamba igcikwane leHIV.

Ukwendiswa kwabantwana abangamankazana masinya kuphazamisa amalungelo abo ikakhulu ilungelo lokuthola imfundo, ngoba abantwana laba bahle bekele isikolo ukuze benze imisebenzi yasekhaya. UKachindamoto uzimisele ukwephula isiko ebeliphazamisa impilo zabantwana abangamankazana okweminyaka leminyaka ngoba ufuna wonke umntwana oyinkazana athole ithuba lokukhula evikelekile okuzakwenza abelekusasa elingcono.

Isu lakhe lokumisa ukwendiswa kwabantwana belijonge ukufundisa umphakathi ngobubi bokwendisa abantwana, ukufundisa abantu ngokuqakathelka kokuthi umntwana oyinkazana aye esikolo kanye lokwehlukanisa abantwana abendileyo labomkabo. Kikho konke lokhu ubesebenzelana lezinye induna.

Ubekhuthele ngokuvakatshela izikolo esiyabona ukuthi bonke abantwana abangamankazana bayabuya esikolo. Ubegcizelela njalo ngobuhle obuza ngokufundisa abantwana abangamankazana.

Ngaphandle kwalokhu uKachindamoto ubhadalela abantwana abambalwa imali zesikolo phezu kwalokhu uyabadingela abanye abantu abangazibhadala imali lezi. -Ubulembu

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds