Indlela zokuvikela ukutshontshwa kwenkomo

14 Oct, 2021 - 00:10 0 Views
Indlela zokuvikela ukutshontshwa kwenkomo

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

a. Bona ukuthi ucingo kanye lentuba kuhlala kulungisiwe.

b. Faka izibaya kanye lamadlelo khatshana lomgwaqo kodwa duzane labantu ngazo zonke indlela. Faka amakhiye aqinileyo njalo alohlonzi.

c. Ama-hinges kumele afakwe kuhle.

d. Bala izifuyo zakho. Izifuyo kumele zibalwe zikhathi zonke ukuze kubelula ukubona nxa kukhona ezilahlekileyo.

Nxa uzibala khangela izibonakaliso zokulimala ezingabe zibangelwe yimizamo yokutshontsha. Bikela amapholisa masinyane ngezifuyo ezicatshileyo.

e. Ukusebenzisa imitshina yakulezinsuku – I-Livestock Identification and Traceability System (LITS) yinsinjana encinyane efakwa endlebeni yesifuyo njalo ilakho ukugcina ulwazi lwemitshina. Iyabe ixhunywe lalapho okugcinwa khona ulwazi lolu (server).

Uhlelo lolu lwenza umnikazi wenkomo abekwazi ukuthi inkomo zakhe zingaphi, imbali yazo yempilakahle ngesikhathi esithile.

Share This:

Sponsored Links