INDLELA YOKULWISA IZIBUNGWANA ENKUKHWINII

25 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
INDLELA YOKULWISA IZIBUNGWANA ENKUKHWINII

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
INKUKHU zandise ukuhlaselwa yizibungwana ezitshiyeneyo ezilakho ukuzilimaza umlimi acine elahlekelwa yinzuzo yakhe. Uhlupho luba khona ngesikhathi sokutshisa njalo lugxila ngamandla ngesikhathi sezulu amaqanda esecacadwa.

Ukufuya inkukhu zesintu kulenzuzo engcono kulokufuya inkomo kanye lezimvu. Akudingakali indawo enkulu kakhulu njalo ukuzithengisa kulula ngoba banengi abazithandayo.

Inkukhu ziyaphangisa ukukhula njalo akudingakali imali enengi yokuqala ibhizimusi le ikakhulu nxa usenelisa ukulima amabele, inyawuthi kanye lezihlahlakazana ukuthi kube yikudla kwazo.

Loba kunjalo ukufuya inkukhu lakho kulenhlupho zakho njalo olunye lwenhlupho lezi yibutata kanye lamakulugu angaba luhlupho olukhulu njalo kwenza umlimi alahlekelwe. Izibungwana lezi zingabuya zithwelwe yizicathulo esilugwini sakho kumbe zingabe zivele zikusakhiwo sakho senkukhu. Izibungwana lezi zandise ukuhlala emnkenkeni yomduli kumbe emagodini njalo ziphuma ebusuku sezimunya inkukhu igazi.

Lokhu kwenza inkukhu zicine zisiba lezilonda njalo inkukhu lazo zicina ziswela igazi emzimbeni zicine zisifa.
Izibonakaliso

Inkukhu nxa ilezibungwana uyazibona ebusweni. Kwezinye izikhathi iyakhithika insiba ibe lezilonda ebusweni. Ungabona njalo amachatha egazi ensibeni.

Ukulwisa
Ngenxa yokuthi amakulugu ayabekela amaqanda ukufafaza umuthi kanye akusebenzi. Umuthi owufafazileyo ucina ubulele amadala kusale amaqanda azacacadwa izibungwana zibe sezihlasela inkukhu.

Share This:

Sponsored Links