Indlela yokulima i-peas

16 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
Indlela yokulima i-peas ipeas

uMthunywa

Blessing Moyo

INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex isikhuthaze abalimi ukuba balime i-peas ngoba kuyisilimo esingahluphiyo futhi esikhula kuhle ngesikhathi somqando.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Treggy Mpofu onguHorticulture Specialist uthe kulendlela okumele umlimi ayilandele nxa elima isilimo lesi njalo kuqakathekile ukuba umlimi alandele izixwayiso aziphiwa ngabalimisi ukuze isilimo sabo senze kuhle.

“Amagodi kumele umlimi awagebhe atshone okungaba yi-5cm kuthi emizileni kumele amagodi atshiyane nge-15 cm.
“Isilimo lesi kumele umlimi abone ukuthi uyasisekela izihlahla zaso zingakazali ukuze sizale kuhle singasindwa ngabantwana. Abantwana bakhona akukhangelelwanga ukuthi bahube phansi ngoba kuyaphambanisa isivuno sakhona.

Agritex

“Kumele umlimi agebhele izigodo eceleni kwe-peas zakhe ukuze nxa zikhula zikhule zilandela lezozigodo,” kuchaza uNkszn Mpofu.
“Umlimi kumele abone njalo ukuthi akafaki ifethilayiza enengi njalo umhlabathi alime kuwo awumi amanzi okwesikhathi eside.

“Kuyadingeka njalo ukuthi umlimi ahlale ehlola isilimo sakhe ukuze abone ukuthi azihlaselwa zintwala kunye lama-cutworms.
“Kukanti nxa izulu lililutshwana kuyadingeka ukuthi abone ukuba uyathelela ngoba yisilimo esingafuni ukuswela amanzi,” kutsho uNkszn Mpofu.

UNkszn Mpofu uphethe ngokuxwayisa abalimi ukuba kulezindlela abangazisebenzisa ngesikhathi bethelela njalo kumele bengaminyanisi intanga zesilimo lesi ngesikhathi besihlanyela.

“Ukusivikela isilimo lesi kumele ubone ukuthi nxa usithelela kumele uthelele umhlabathi hatshi sona okunye njalo kumele ubone ukuthi izihlahla ze-peas lezi aziminyananga ukuze kutshaye umoya.

“Nxa sezivuthiwe umlimi engazifaka lapho okuqandelela khona kumbe azomise ziyahlala okwesikhathi eside,” kuphetha uNkszn Mpofu.

Share This:

Sponsored Links