Indlela yokulima amagwili

09 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Indlela yokulima amagwili Amagwili

uMthunywa

Blessing Moyo

ABALIMI abalendawo ezinkulu zokulima sebekhuthazwe ukuthi balime amagwili ngoba yisilimo esingahluphiyo futhi esithandwa ngabantu abanengi.
UNkosazana Treggy Mpofu onguHorticulture Specialist uthe amagwili kawahluphi ukulima futhi kawafuni umqando omnengi.

“Amagwili yisilimo esingahluphiyo ukulima kodwa kawafuni mqando, ilanga kunye lezulu elinengi.
“Umlimi nxa ehlanyela isilimo lesi engasihlanyela ngokuqala amilise inhlanyelo yakhe emabhokisini enziwe ngamapulanka, nxa inhlanyelo yakhe isimilile engagebha amagodi akhe awatshonise nge-25cm kuthi emizileni ehlukanise nge 90cm.

Umquba kuqakathekile ukuba umlimi awufake kusilimo sakhe ukuze senze kuhle.
UNkszn Mpofu uphinde walimukisa abalimi ngokuqakatheka kokunanzelela isilimo ukuze akwazi okokwenza ngesikhathi esithile.

“Umlimi kumele abe lolwazi lokwehlukanisa ukuvuthwa kanye lokugula kwesilimo lesi ngoba kuphose nje kuhambelane ngoba amahlamvu aso ayabuna nxa sigula loba sesivuthiwe.

“Isihlahla segwili nxa sigula amahlamvu ayatshintsha umbala abe mnyama abune kukanti nxa isilimo lesi sesivuthiwe amahlamvu ayatshintsha umbala abelithanga njalo abune ngakho kuqakathekile ukuba umlimi ebelolwazi phakathi kwakho lokhu kokubili.”

Uphethe ngokuthi umlimi kumele aqaphele izibungwana ngesikhathi isilimo lesi sisungula ngoba zingaphazamisa ukukhula kwesilimo lesi.

Share This:

Sponsored Links