IMvelo Safari Lodges ivusa iTsholotsho

25 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
IMvelo Safari Lodges ivusa iTsholotsho Mvelo Safari Lodges

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
BATHOLE injabulo abadlali labathandi bomdlalo kanobhutshuzwayo esigabeni seTsholotsho kulandela ukukhitshwa kombiko wohlelo lokwakhiwa kwenkundla yenguqu kulindawo yinkampani yeMvelo Safari Lodges.

IMvelo Safari Lodges, yinkampani enkulu kuleli egxile kwezokuvakatsha lokulondoloza imvelo. Kubikwa inkampani le izimisele ukuthi iphakamise ezemidlalo eziqintini zaseZhwane, ukuze ithalenta labasakhulayo lilolongwe, kuguqule lempilo zabantu.

Ukwakhiwa kwenkundla le ezaletha ukukhanya eTsholotsho kuvela ehlelweni lwalinkampani elokubumba ithalenta lomdlalo webhola lenyawo emaphandleni esabelo seMatabeleland North.

Inkampani yeMvelo Safari Lodges yiyo eyinsika yokuduma kweqembu leNgamo Lions Academy ekuWadi 3, enyakatho yaseTsholotsho.

Ukuzimisela kweMvelo Safari Lodges sekuthabise lezakhamizi ezitshele uMthunywa ukuthi okwenziwa yilinkampani kuzaguqula impilo zabantwababo.

“Sikuzwa kuzindaba ezimnandi ezithambisa inhliziyo zethu. Sicela kwakhiwe inkundla ezasitshiya lathi silesithunzi lapha eTsholotsho.

“Lokhu kuzasiza abantwabethu abalethalenta lesifiso sokwenza okukhulu ngomdlalo wenguqu,” kutsho uGogo uNkosikazi Deliwe Ngulube olomzukulu wakhe odlala inguqu.

“Okuhle, okusukumisa isizwe sakithi kuyabukwa. Abaqhubekele phambili abeMvelo Safari Lodges.”

Omunye wenkokheli zemidlalo eTsholotsho uNelson Ndebele uthe imisebenzi yokuphakamisa inguqu kumele isekelwe.

“Nxa sisukuma sisekela iMvelo Safari Lodges kumele sikwenze ngokuzimisela. Sesibonile sonke ukuthi inkampani le izimisele njani ngokusekela iNgamo Lions Academy. Ngakho sithi ukwakhiwa kwenkundla yemidlalo akuyephambili.

Isikhulumi seMvelo Safari Lodges uVusumuzi Ncube uthe kuzacentwa amagceke amabili azakuba zinkundla zenguqu, kwakhiwe izindlu zokuhlala, ichibi lejimu.

“Sihlangane labanye bethu esisebenza labo abaphetsheya sihlose ukwakha isakhiwo esimangalisayo sokudlalela lokulolongwa kwenguqu lapha eTsholotsho,” kutsho uNcube.

“Ngemva kokunanzelela ukwanda kwethalenta kulindawo sasungula iNgamo Lions Academy. Saphinda sabona njalo ukuthi inengi labadlali alitholi ithuba lokuzotshengisela emphakathini. Yikho-ke sihlale phansi savumelana ukuthi kwakhiwe inkundla ezavula amasango okuthi baphakame abadlali.

“Ngendlela esihlele ngayo, sifuna isakhiwo lesi sibe yindawo yokuthi loba yiliphi iqembu liyenelisa ukuzohlala lithole konke okutholakala kwezinye inkundla zohlobo lwaphezulu.”

UNcube uthe ngesikhathi bebumba iNgamo Lions Academy, basebenza bebambisene izandla lengcitshi zabadlali bebhola lenyawo ezibalisa uMakhosi Ncube, Kelvin Madzongwe loMkhokheli Dube.

“Uhambo lwethu lokuthuthukisa ithalenta liqala ekubunjweni kweNgano Lions Academy. Iqembu leli liyinsika kumizamo yethu yokuphakamisa izakhamizi.

“Njengebhizimusi eligxile kwezokwethekelela, lokhu esikwenzayo ngenguqu sikubiza ngokuthi yiSports Tourism. Sihlanganisa ezemidlalo, ukuvakatsha, ukulondoloza imvelo lokuthuthukisa umphakathi esisebenzela kuwo.”

Share This:

Sponsored Links