Uncategorized

Impi yakhona inkulu, kutsho iWHO

14 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Impi yakhona inkulu, kutsho iWHO

uMthunywa

YiNtatheli kamthunywa
INHLANGANISO ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, iWorld Health Organisation (WHO) isiveze ukuthi akulula ukulwisa umkhuhlane weCovid-19 kodwa kungaba lokubambana kwamazwe onke, impi le inganqotshwa.

Ekhuluma lentathelizindaba ngoLwesibili esesigodlweni seGeneva, eSwitzerland uDokotela Tedros Adhanom Ghebreyesus, onguye omkhulu weWHO uthe okwakhathesi amazwe onke ayancintisana ngendaba zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane lo, ukuze kulondolozwe impilakahle kanye lempilo zabantu.

“Sisemijahweni yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane lo, sifuna ukwehlisa inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane lo, ukugcina impilakahle kanye lempilo kanye lokutholisa imithi yokuvikela umkhuhlane lo (vaccines) kulabo abasengozini enkulu yokubanjwa ngumkhuhlane lo.

“Lokhu akulula. Kodwa nxa singabambana siyenelisa ukunqoba umjaho lo, sinqobe umkhuhlane lo,” kutsho uDkt Tedros.

UDkt Tedros uthe iCovid-19 isibangele inhlupho ezinengi emhlabeni wonke ikakhulu kwezempilakahle.

“Umkhuhlane we-Covid-19 ususitshengise futhi ukuthi igcikwane leli elitsha lifaka izigulane ezihlezi zithwele nzima ngeminye imikhuhlane engozini enkulu yokufa. Phezulu kwalokho, amazwe alabantu abanengi abaleminye imikhuhlane ebakhathazayo,” utsho njalo uDkt Tedros.

Uthe kubalulekile ukuthi amazwe aqakathekise indaba zempilakahle ukwenzela ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana leCovid-19 abantu bonke benelisa ukuthola usizo.

“Sesingene kuhlandla elitsha lomkhuhlane lo, lapho okudingakala ukubambana okungakaze kubonakale. Kwamanye amazwe abantu ababanjwa yiCovid-19 bayanda kakhulu sokuze kufika kusibanga lapho ezibhedlela ezigcwala khona izigulane.

Kulamanye njalo amazwe, okuthe ngekhefu leKhisimusi lelomnyaka omutsha, abantu bahlangana ezindlini lezindawo, esikwaziyo ukuthi kulengozi njalo kuzabangela isimo esibi,” kutsho uDkt Tedros.

Uthe umhlobo omutsha weCovid-19 yona esabalalayo ngokuphangisa iyengeza ububi besimo sezinto.

UDkt Tedros uthe ukuze umkhuhlane lo umiswe, kumele kwaziwe abalawo, baphathiswe kulokhu abakudingayo kanye lokuthi bahlaliswe bodwa. Uthe ukwenza lokhu akulula, kulohambo olude olubuhlungu okumele siluhambe ndawonye.

Share This:

Sponsored Links