Uncategorized

Impi kubangwa iqolo lenkukhu

07 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Impi kubangwa iqolo lenkukhu

uMthunywa

Ethel Ncube

AZILANKANI izakhamizi zeSilalatshani, eFilabusi ngemva kokuba enye indoda ibhuqwe ngumntanayo kubangwa umalukazana ophakulele uyisezala iqolo lenkukhu.

Isiga lesi senzakale emavikini amabili adluleyo lapho uMnumzana Jordan Moyo edobhe induku watshaya uyise uMnumzana John Moyo kubangwa ukuba uthethise uNkosazana Silindeni Ndlovu kubangwa iqolo lenkukhu.

Ekhuluma loMthunywa omunye wezakhamizi zakule indawo uMnumzana Elias Sibanda uveze ukudana ngobaba lo.

“Umalukazana angiliboni icala lakhe, kambe ubengaze athethiswe atshelwe amagama abuhlungu kubangwa iqolo lenkukhu.

UMoyo ngokuzwa kwami kuthiwa wathi sebemphakulele ukudla kwakhe waphiwa waphuma lakho wayachitha phandle wathi kadli ingcekeza. Wathethisa umalukazana wathi likhikhitha. Kukhanya umfana ozalwa nguMoyo onguye othethe umfazi lo owayethethiswa lokhu akumphathanga kuhle wahle waqala ukulwa loyise.

Uqhubekele phambili eveza ukuthi ukutshaya umzali akuqondanga, kuthelela umnyama.

“Esintwini esikwaziyo yikuthi umzali kafakwa sandla kodwa okwenziwa nguMoyo kumalukazana akuqondanga,” kubika uMnu Sibanda.

Ekhuluma lentatheli uNkosazana Silindeni Ndlovu owathethiswa nguyisezala wale ukuchaza obala udaba lwakhe esesabela umendo wakhe. 

“Mina ngingeke ngitsho lutho, ngendile, angifuni kuxabanisa abantu,” kuveza uNkszn Ndlovu.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Jordan Moyo onguye otshaye  uyise uveze ukuba behluleka ukuzwisisana loyise ngodaba  lwesitshebo.

“Mina angizange ngimtshaye, ngamsikiza ngenduku kuphela, kambe nxa umuntu omdala eyangitshela ukuthi ngathatha ikhikhitha utshoni ngalokhu?

“Ukumfaka isandla angimfakanga, wangicaphula ngadobha induku kodwa ayimlimazanga,” kubika uMnu Moyo.

Iphephandaba likazulu lixhumane loMnumzana John Moyo oveze ukuba umalukazana wakhe uyadelela.

“Kahloniphi lumntwana, angangifakela iqolo elingelanyama. “Ngibona angathi umfana wami sowadliswa, nanko phela wayesefuna ukungitshaya ngenduku mina nginguyise. Ngithe baphume baphele emzini wami bayekwakha owabo,” kuphetha uMnu Moyo.”

Share This:

Sponsored Links