Uncategorized

Impi bhe eZhombe — Kugeleze igazi kuhlaselwa amadoda ezitolo

16 May, 2024 - 00:05 0 Views
Impi bhe eZhombe — Kugeleze  igazi kuhlaselwa amadoda ezitolo uInspector Emmanuel Mahoko

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

SIPHENDUKE inkundla yempi isigaba senduna uMalisa, eZhombe endaweni yamabhizimusi yeDzimira ngempelaviki kulandela ukuxabana kwamajaha enye imuli yeBhaparara abehlome ngamabhemba, imikhonto, ingqamu lamahloka kubangwa isiko lesiXhosa lokuqwaqwazana okubangele ukuthi kusale kugcwele igazi indawo yonke.

Kumpi le kufe oyedwa, uHerod Nxongo kwalimala uyise kunye labafowabo ababili.

Omunye wabetheswacala uClifford Takaedza uthe ngemva kokuhlasela uHerod njengenyoka ebonakeleyo ubuye wenza isenzo esiyimpicabadala nanko kubikwa ugele isidumbu sikaHerod inwele zesiphundu, wachamela ubuso andubana acuphe inhlabathi yalapho elegazi afake esikhwameni.

Kuzwakale ukuthi umetheswacala uClive Takaedza, Clifford Takaedza, Cleanse Ncube, loMoffat Ncube abavela esiqintini seBhaparara babenatha utshwala loHerod baze baxabane.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa, uMnumzana Sifelani Dube uthe abakubone ngempelaviki kabakaze bakubone lokhu bathwetshulwa yingwe.

“Ukuthi ngiqale ngaphi angikwazi sibili, kodwa kubenzima lapha. Kuphenduke inkundla yempi lapha eZhombe.

“UClive lomfowabo labanye abakoNcube babambane bahlasela uHerod labanye abangakibo ababesendaweni yamabhizimusi kuqale kubangwa nje isiko lokuqwaqwaza. Kukhanya bake balwa kudala kodwa kwakhunyiswana umlotha kodwa kukhanya abakoClive bebelokhu bebambe isikhupha.

Kubikwa ekulweni kwabo basuka emuva kwezitolo baya phambili lapho okwakuloGannet Nxongo, Malaki Nxongo kunye lo Halt Nxongo abazama ukubalamula kodwa uClifford wathatha ihloka, wahlahlela uGannet ngemva kwentamo wawela phansi.

Kubikwa uHerod wazama ukubaleka kodwa abakoTakaedza bangena enqoleni bamgijimisa bamfica egcekeni okudlalelwa khona ibhola bahloma ngomkhonto, induku, amabhemba bayamhlasela.

Abane laba bathelela uHerod sengathi yizinja ezichithisiweyo. Kubikwa uClive wahlahlela kanengi nengi uHerod ekhanda ngehloka, wabuye wamgwaza ngomkhonto entanyeni kwathi abakoNcube labo bamhlasela ngamabhemba kunye lenduku umzimba wonke bengaqhize qhakala.

“Akula owenelisa lokuma, abantu bachitheka bagcwala indawo yonke ngoba kwakusempini hayi okokudlala,” kulandisa uMnu Dube.

“Kwasekusesabeka indawo yonke isigeleza igazi ngoba babengakhethi ukuthi bahlahlela ngaphi emzimbeni kaHerod, ngokusweleka kwenhlanhla wahle wedlula emhlabeni khonapho. “Okunye okwasethusayo yikuthi uHerod esefile, uClifford wangena enqoleni wabuye wehlika wayagela inwele zesiphundu sikaHerod wabuye wacupha lenhlabathi elegazi wafaka esikhwameni andubana abuyele enqoleni baqhubeke ngohambo lwabo,” kutsho uMnu Dube.

Kubikwa uGannet lomunye basesibhedlela seKwekwe District Hospital. Isikhulumi samapholisa esabelweni seMidlands ulnspector Emmanuel Mahoko ebuzwa ngodaba uqinisekisile ukuthi basaluchwayisisa.

Uthe abetheswacala basadingwa ngamapholisa.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds