Uncategorized

IMlondolozi ithuthukisa amanina lengane zabo

07 Jun, 2018 - 00:06 0 Views
IMlondolozi ithuthukisa amanina lengane zabo

uMthunywa

Gladmore Ncube
ISIKHULU ejele yeMlondolozi lapho okuvalelwa khona abesifazane seziveze ukuthi benza konke okusemandleni abo ukuthuthukisa izibotshwa ezingomama kanye labantwabazo ngesikhathi bevalelwe.
Intatheli ivakatshele eZimbabwe Prisons and Correctional Servives Khami Complex (ZPCS) ngoLwesihlanu ngeviki ephelileyo lapho ekhulumisane khona lo Superintendent Catherine Madanga onguye okhangele ijele yabomama le, oveze ukuthi bafundisa omama labantwababo ngesikhathi besejele.

“Lapha ekhaya eMlondolozi sigcina abesifazane njalo siphinde sikhathalele labantwababo sibavumele ukuthi baye esikolo bethi bangatshayisa baphenduke ebazalini babo.

“Bakhona abanye omama ababuya lapha eMlondolozi bezithwele bathi bengabeletha sibone ukuthi abantwababo bayathola impilakahle. Abanye omama bayabe beqalisa ukuzala ngakho-ke siyabafundisa ukuthi baphathe njani abantwana ukuze bakhule njengaye wonke umntwana ophandle,” kuchaza uSupt Madanga.

USupt Madanga uqhubekele phambili wathi umntwana wonke uyakudinga ukuba lonina esesemncane njalo kuyadingakala ukuthi athole imfundo njengaye wonke umntwana.

“Umntwana uyaludinga uthando lukanina esemncane ngasikhathi sinye uyakudinga ukuthi athole imfundo ngoba lilungelo lakhe. Lapha ekhaya lethu eMlondolozi sinika abantwana konke lokhu ngoba ngamalungelo abo.

“Abantwana nxa sebefike isikhathi sokuthi baye esikolo siyabavumela ukuthi bahambe bayethola izifundo yabo yokuqala iEarly Childhood Development (ECD) ngaphandle labanye abantwana esigabeni bethi bengatshayisa babuyele kubonina.

“Lokhu sikwenzela ukuthi umntwana akhule laye njengabanye abantwana njalo angakhathazeki ngoba umzali wakhe esejele,” kutsho uSupt Madanga.

Intatheli iphinde yakhulumisana njalo lo-Assistant Commisioner eZimbabwe Prisons and Correctional Services esabelweni sakoBulawayo, uLambert Jana othe omama beMlondolozi basezandleni ezihle ngoba bayafundiswa imisebenzi yezandla.

“Omama laba bayafundiswa imisebenzi yezandla efana lokuthunga kanye lokulingisa okwenza ukuthi bengaphuma lapha benelise ukuthi bazisize empilweni ngalokho esibafundisa khona,” kuphetha uAsst Comm Jana.

Share This:

Sponsored Links