Uncategorized

IMINYAKA 33 OYENDILEYO EJOLA . . .Ulabantwana 11. . .Umkakhe ufuna ukwazi ukuthi yibaphi abakhe

01 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
IMINYAKA 33 OYENDILEYO EJOLA . . .Ulabantwana 11. . .Umkakhe ufuna ukwazi ukuthi yibaphi abakhe Induna uChiya Chireya

uMthunywa

Ethel Ncube
KULENDODA yeGokwe esele izidla amathambo engqondo ngemva kokuthola ukuthi umkayo useleminyaka engu-33 ejola lenye indoda.
Kulandela ukuthola ukuthi umkakhe ubengathembekanga emendweni okweminyaka yonke le uMnumzana Mapurisa, okungasatholanga ibizo lakhe lokuqala, kazange aphozise amaseko, uhle waphuthuma waya enduneni lapho afike acela ukuthi induna ibuze unkosikazi wayo ukuthi phakathi kwabantwana abangu-11 alabo yibaphi abakhe.

Kuzwakale ukuthi uNkosazana Eliza Moyo ongunkosikazi kaMapurisa waqala ukujola loMnumzana Moses ngomnyaka ka1985.

Intatheli ikhulumisane lenduna uChiya Chireya oveze ukuba indabamlonyeni le iyindida ngitsho lasedale layo.

“UMnu Mapurisa wabuya elesicelo sokuthi inkundla imcazululele indaba enzima esemzini wakhe.

“UMapurisa wathi usanda kuthola ukuthi umkakhe ubejola loMoses kusukela ngomnyaka ka1985.

“Umkakhe wamtshela njalo ukuthi ubehlangana labo bonke engazivikelanga. Lokhu kwahle kwamudla uMapurisa ngoba esithi njengoba abantwana besaziwa ngunina ukuthi ngabakabani, kungenzeka ukuthi ugcine abantwana bakaMoses iminyaka yonke le,” kutsho uChireya.

Induna iqhubekele phambili isithi yanxusa uNkszn Moyo kanye loMoses enkundleni ukuze bazophendula imbuzo kaMapurisa.

“UMaMoyo wabikela inkundla ukuthi ngeke atsho ukuthi abantwana bomkakhe yibaphi njalo abakaMoses yibaphi ngoba wayebathanda ngendlela efanayo njalo ehlangana labo bobabili.

“UMoses laye kazange ale ukuthi engaba labantwana egumeni likaMapurisa. Njengenkundla sicine sibona ukuthi akukho esingakwenza ngaphandle kokuthi sigwebe uMoses ngoba ebedelela okwesikhathi eside emzini kaMapurisa.

“Samhlawulisa inkomo ezinhlanu ngokwenza ihlazo elinje,” kubika uChireya.

Imizamo yokuxhumana loNkosazana Eliza Moyo yehlule ngoba inombolo zakhe zocingo zingatholakalanga.

Kukanti lenombolo zedlalicatsha uMoses azitholakalanga.

Share This:

Sponsored Links