Imicijo ngokulungiselela ukuvuna

29 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Imicijo ngokulungiselela ukuvuna

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
Ubakwazi njani ukuthi umumbu le soya beans sokulungele ukuvunwa.
Insuku zokuvuna

Amahlamvu aguquka abe lombala olithanga.

EMUNJINI – Kuba lombala omnyama emcijweni wesiqu okutshengisela ukuthi umumbu usulungele ukuvunwa.

KU-SOYA – Kuba lombala othize kuma-pods.

Ngemva kokutshengisela ukuvuthwa, isilimo siyabe singasavumi loba ungasithelela kumbe izulu lingana.

Nxa uvuna ubumanzi emunjini bumele bube phakathi kwe- 30 kusiya ku 40% kukanti i-soya zona kumele zibe lobumanzi obuphakathi kwe- 55 kusiya ku 65 %.

Ubumanzi lobu buphezulu kakhulu kungakho-ke kuyabe kumele udinge indlela zokomisa isilimo sakho.

Ukuphuza ukuvuna umumbu le soya beans kungabangela ukuthi ulahlekelwe yimali. Kukanti ukuvuna masinyane kudinga imali lapho usomisa isilimo sakho okungakwenza ulahlekelwe yimali.

Indlela zemvelo zokomisa umumbu
Ukomisa emasimini

Ukomisa uchaye phansi

Ukomisa isilimo sakho usilengisile

Indlela zemvelo zokulinganisa ukoma kwesilimo

Ukukhuhluza isilimo. Isilimo esomileyo silomsindo othize.

Ukubhula isilimo.

Share This:

Sponsored Links