Imbongi ixwayisa abatsha ukuthi bangalahli ubuntu

13 Oct, 2022 - 00:10 0 Views
Imbongi ixwayisa abatsha  ukuthi bangalahli ubuntu Shyleen Ncube

uMthunywa

Christabel Matemera

IMBONGI esakhulayo isithethe inyathelo lokusebenzisa umsebenzi wayo ukukhuthaza abasakhulayo ukuthi bangalahli ubuntu babo bathatheke ngezinto zomhlaba.

Imbongi le, uShyleen Ncube oleminyaka engu-22 yokuzalwa ohlala elokitshini leMakhandeni ulobe inkondlo elesihloko esithi Konakelephi ma Afrika amahle, ejonge ukuxwayisa abasakhulayo asebelahla ubuntu babo ukuthi baziqhenye ngabo.

UNcube ubikele uMthunywa ukuthi wabhala inkondlo le ngemva kokunanzelela ukuthi abatsha sebefulathela amasiko abo.

“Isizatho esenza ukuthi ngibhale inkondlo le, yikuthi ngasenginanzelele ukuthi abasakhulayo sebefulathela amasiko abo sebethatheka ngento zomhlaba abaselanhlonipho.

“Inengi labatsha kalisalandeli amasiko ethu esiNtu,” uNcube.

Uqhubekele phambili wathi abasakhulayo abasahloniphi abadala.

“Abatsha kabaselanhlonipho ebadaleni, nxa bekhuluma labo sebekhuluma bezimele, abanye ngabasebenzisa ulimi olungaqondanga nxa bekhuluma.

Utshele uMthunywa ukuthi inkondlo zakhe ezinengi ziyabe zikhuza, kumbe zibabaza okutshiyeneyo ngaphansi kwendikimba ezitshiyeneyo ezigoqela ezothando, imali lakho konke nje okuthinta abasakhulayo.

Uphethe ngokuthi ufisa ukuvula inkudla lapho okuzabe kuhlangana abatsha beselukana ngempilo njalo ngisebenzise leyonkundla ukukhuthaza ezinye imbongi ezingatholanga ithuba lokuveza ubuciko bazo bokuloba inkondlo.

Share This:

Sponsored Links