Uncategorized

Ikhansili yakoBulawayo isifuna idola leMelika. . . Izakhamizi ziyala

07 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Ikhansili yakoBulawayo isifuna idola leMelika. . . Izakhamizi ziyala Bulawayo City Council.

uMthunywa

Bongani Ndlovu
ISINQUMO sekhansili yedolobho lakoBulawayo sokuthi kumele kuhlawulwe umthelo wezindlu ngemali yakwamanye amazwe sesivuse intukuthelo kuzakhamizi zalelidolobho njengoba zithole ukuthi zilezikwelede ezesabekayo zenyanga kaNhlangula ngesikhathi zisamukela amaphepha ezindlu.

Kulandela lokhu, inengi lezakhamizi selitshona lifolile emahofisini ekhansili eTower Block zilande ukuyazwisisa ngenqwaba yezikwelede eziyiphiwe yiBulawayo City Council.

Ikhansili le, yabika ngenyanga edluleyo ukuthi isizabiza indleko ze-renti ilinganisa imali yakuleli ledola leMelika, okuyisiqalo kubahlali bakoBulawayo.

Isimo sibi kakhulu kulabo abavele belezikwelede zakudala njengoba seziguqulwe zaba yi-forex.

Ngokohlelo olubikwe yikhansili, izakhamizi ezihlala kuWadi 1, ezigoqela phakathi kwedolobho kumele zibhadale iUS$110 ngenyanga, okuyi $40 000.

Labo abahlala endaweni ezibalisa iRomney Park, Queens Park, Khumalo lePaddonhurst kufanele babhadale isilinganiso samadola aseMelika iUS$70, okulingana le-$25 000 ngenyanga.

Indawo ezilabantu abanengi kakhulu njengeBarbourfields, Mzilikazi, Nguboyenja kanye leThorngrove Infill, okuhlanganisa leBurombo Flats, bazabhadala i-US$29,34, okuyi-$10 000.

Imali le, ngokutsho kwekhansili ivela kuntengo yemali eqoqwa yiReserve Bank of Zimbabwe.

Reserve Bank of Zimbabwe

Sonke lesi isikhathi, abahlali bakoBulawayo bebebhadala ngemali yakuleli.

Ikhansili ithe ithethe isinqumo esitsha lesi ngoba imali yakuleli ibisiwa amandla nxa iqathaniswa ledola leMelika.

Unobhala wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube uthe nxa izakhamizi zingalalelwa yikhansili zizatshengisela, ukuze inkokheli zekhansili zihanjiswe emthethwandaba.

“Amalunga enhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association (BPRA) azacina esetshengisela njalo nxa kufanele ahambise ikhansili yakoBulawayo emthethwandaba.

Lokhu kulilungelo labantu ngoba kulotshwe kusisekelo sombuso welizwe leZimbabwe,” kutsho uMnu Dube.

“I-BPRA yale ukuphatheka kumhlangano obizwe ngokuphangisa yikhansili yakoBulawayo owawufuna ukuhlambulula lesi isinqumo, esihlukumeza izakhamizi.

UMnu Dube uthe njengenhlanganiso bala inyathelo lokuthi izakhamizi zibhadaliswe ngamadola eMelika ngenxa yokuthi ikhansili ayizange ibonisane lezakhamizi.

“Ukwesaba kwethu njengeBPRA kufakazelwa yilezi izikwelede ezinikezwe abantu.”

Uthe bakhuthaza umqondisi wezemali ekhansilini uMnumzana Kimpton Ndimande ukuthi akhulumisane lezakhamizi kuqala.

Kusenjalo, iBPRA yenze imihlangano lenkokheli zama-Wadi akoBulawayo lapho okuvele ukuba ikhansili yaba lochuku ngoba yehluleka ukuba lozwelo kwabampofu.

Ebuzwa ngesinqumo sekhansili lesi, uMsekeli kasodolobho wakoBulawayo uKhansila uMlandu Ncube ukhuthaze izakhamizi ukuthi zibhadale izikwelede zazo ngenkuthalo.

“Sikhuthaza izakhamizi ukuthi zibhadale izikwelede ngemali encane elazo.

Baphinde bahlele indlela abazabhadala ngayo,” kutsho Ncube.

“Izikwelede zitshengisa ukusetshenziswa kwamanzi, indleko zokuqoqa ingcekeza lokunye okwenziwa yikhansili okusiza umphakathi.”

Uthe ikhansili isebenza ngokuhambisana lomthetho welizwe njengoba ukubhadalwa kwentengo ngamadola aseMelika lezinye izimali sekuvunyelwa.

“Ngeke sithi lokhu akukho emthethweni ngoba uMphathintambo wezemali kuHulumende uthe manje ungenelisa lokhu.

“Ngakho-ke, indleko zesikwelede sakho zingamadola aseMelika langemali yakuleli futhi.

“Izakhamizi kumele zikuzwisise ukuthi ikhansili ayitholi nzuzo kulokhu.

‘Senzela ukuthi sibanikeze amanzi ahlanzekileyo, ukubutha ingcekeza lokunye okunjalo,” kutsho uNcube.

Share This:

Sponsored Links