IJanuary Disease ilakho ukuthanyela isibaya

03 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
IJanuary Disease ilakho ukuthanyela isibaya

uMthunywa

Bongani Ndlovu

Abe-Veterinary Services sebexwayise abalimi ukuthi baqaphele umkhuhlane weJanuary Disease okubikwa usuqede inkomo endaweni ezehlukeneyo njengeBindura kanye leChivu.

Umkhuhlane we-Bovine Theileriosis wona owazakala ngokuthi yi-January Disease kubikwa ulakho ukusithanyela sonke isibaya.

Ekhuluma lephephandaba likazulu uDokotela Khulekani Sibanda uthe lumkhuhlane osuthanyele izibaya zabalimi ikakhulu endaweni ezisempumalanga yelizwe ubangelwa yimikhaza.

“Lumkhuhlane uvame ngesikhathi sokutshisa ngoba yikho lapho okuba lemikhaza eminengi.

“Okudanisayo yikuthi imithi yokwelapha lumkhuhlane ayitholakali kwelakithi ngenxa yokoma kwesimo somnotho ngakho okungenziwa ngabalimi yikudibhisa inkomo kanye ngeviki okutsho ukuthi kumele zidibhe kane ngenyanga ukuze kulwiswe lo umkhuhlane,” kuchasisa uDkt Sibanda.

Ubuye wathi abalimi kabahlale lomuthi obizwa ngokuthi yi-Butachem owokunakekela izifuyo esezihlatshwe ngumkhuhlane weJanuary Disease.

“Abalimi kabahlale bethenge umuthi othiwa yiButachem wona ongowokunakekela esezithe zabanjwa ngumkhuhlane lo njalo kumele bawuthenge ezitolo zeVeterinary Services,” kuxwayisa uDkt Sibanda.

Uphethe ngokuqonqosela ukuthi awukho umuthi wokuvikela izifuyo ukuthi zingaguli lumkhuhlane weJanuary Disease kodwa iButachem iyasebenza ukuzinakekela nxa sezilomkhuhlane lo.

“Umuthi weButachem awelaphi lumkhuhlane kodwa uyancedisa ekuzinakekeleni nxa sezigula ngakho lokhu yikho okutshengisa ukuqakatheka kwamadibha. Abalimi bangasebenzisa lemithi yokufafaza ukuze bavikele izifuyo zabo kulo umkhuhlane,” kuphetha uDkt Sibanda.

Share This:

Sponsored Links