IHip-hop Trap singenile eKasi

07 Jun, 2018 - 00:06 0 Views

uMthunywa

KUSOBALA ukuthi iphephandaba likazulu lihwatsha ezimnandi maviki onke. Okusobala njalo yikuthi isigodlo sakoBulawayo siphethe abantu abalamathalenta okuhlabela kanye lokulingisa. UMthunywa kuliviki ukhethe ukuliphathela umculi wakoBulawayo uMr Cube.

Ijaha leli selike lavuthisa inkundla labahlabeleli abaziwa koNtuthu. Nxa ufuna ukwazi ngalumculi qhubeka ufunda ingxoxo elandelayo phakathi kwentatheli uArnold Ndlovu (AN) loProud Ncube (PN) aka Mr Cube.

AN: Ungasitshela ngempilo yakho ngamafitshane?

PN: Mina ngokuzalwa nginguProud Ncube, ngilijaha leMpopoma elikhulele koBulawayo. Kwezomculo ngibizwa kuthiwa Cube Sweetish.

UMr Cube kwezomculo waqala esafunda ngo2017 njengeqembu elibizwa Sweetish gang kodwa sesehlukana njengeqembu ngaqhubeka kwezomculo ngingedwa.

AN: Waqala nini ukuthakazelela ezomculo?

PN: Umculo yinto engakhula ngiyithanda kakhulu, kodwa emculweni ngangena ngomnyaka ka2017 sengingena estudiyo. Ngiyawuthanda umculo ngoba sesakhipha ingoma ezedlula isikhombisa.

AN: Njengoba usungumuntu oseleminyaka ethi xaxa emculweni lunjani uhambo lwakho?

PN: Ekuculeni indlela yakhona ayijayelanga ukuba lula kakhulu kodwa mina ngothando engilalo lomculo ngisebenza gadalala.

Uhambo kwezomculo siliqembu leSweetish gang lwangifundisa izinto ezinengi kwezomculo ngoba indawo ezinengi esasitshaya khona sasihluthulenana labahlabeleli bodumo abeSouth Africa kodwa khathesi sengingedwa ngizikhangele.

AN: Ngokubona kwakho umculo wakoBulawayo ususezingeni liphi?

PN: Umculo wakoBulawayo ususezingeni eliphezulu kakhulu.
Ngendlela abaculi bakoBulawayo abasebenza ngayo sebengazithola kungasikhatshana umculo wabo udlalwa kundawana zonke zomhlaba

AN: Kuhle kakhulu lokhu. Njengoba usukubanga leli kwezomculo mazwi bani enkuthazo ongawapha abahlabeleli bakoBulawayo, ikakhulu abe-kwaito?

PN: Okokuqala ngikhuthaza abahlabeleli be-hip-hop ukuthi bangahlaleli izandla njalo bangalahli umculo wethu. Umculo we-hip- hop awusoze uphele. Kabasebenze gadalala ukuze baphumelele. Okunye abantu kumele bafunde baqeqetshe ngoba imfundo iqakathekile. Ukufunda kuqinisa iziphiwo zabantu.

Share This:

Sponsored Links