Ihanyanisi iyalimeka ngesikhathi somqando

23 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Ihanyanisi iyalimeka ngesikhathi somqando

uMthunywa

Listen Ndlovu
INKAMPANI ethengisa inhlanyelo, iPrime Seeds isiveze ukuba isilimo sehanyanisi senza kuhle kakhulu ngesikhathi somqando.

Prime Seeds

UMnumzana Motion Mutengwa ongusales person kunkampani le ubike ukuba ihanyanisi ngesinye sezilimo ezikhula kuhle ngesikhathi somqando.

“Ihanyanisi ngesinye sezilimo ezimelana lomqando umlimi angazilimela sona ngoba sikhula ngaphansi komhlabathi okwenza singahlaselwa ngumqando.

Ubike njalo ukuba loba isilimo lesi simelana lomqando kufanele sinakekelwe ukuze sikhule ngendlela efaneleyo.

“Nxa umlimi elima isilimo sakhe sehanyanisi kumele akhethe indawo ethola ilanga ngoba ilanga liyancedisa ekutshiseni komhlabathi okusiza ukuthi isilimo sikhule kuhle.

“Kumele umlimi ahlanganise umhlabathi wakhe nxa esehlanyela ukwenzela ukuthi impande zenelise ukukhula njalo lamanzi enelise ukungena emhlabathini,” kutsho uMutengwa.

impande

“Isilimo lesi siyamelana lomqando kodwa kuqakathekile ukuthi umlimi laye asinakekele.

“Umlimi kumele afake utshani avale lapho ahlanyele khona ihanyanisi yakhe ukuze avikele ukuthi isilimo singenwe ngumqando kakhulu.

“Nxa umlimi ethelela kumele engatheleli nxa kukhithike amazolo kakhulu ngoba umhlabathi akumelanga ubemanzi kakhulu ngoba isilimo singabola,” kutsho uMutengwa.

Share This:

Sponsored Links